ICANN dropper kontroversielle domeneregler

ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) har gitt opp å få kontroll med resten av verdens domene-politikk.

ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) har gitt opp å få kontroll med resten av verdens domene-politikk.

Gjennom de siste fire årene har det pågått en bitter strid mellom det kommersielle amerikanske selskapet ICANN og klodens øvrige doméneinstanser. Retningslinjer og kontroll med utstedelse av internettadresser under ulike landsdoméner, som .no for Norge, er tildelt nasjonale organisasjoner. ICANN har imidlertid presset hardt på for å få disse organisasjonene til å signere en kontrakt som gir ICANN kontroll med doménene og hva som gjøres med dem.

Den nyinnsatte presidenten i ICANN, Paul Twomeys, får æren for at selskapet nå legger ned stridsøksen og vedgår at det ikke er rimelig at de skal kunne diktere hva slags doménepolitikk land utenom USA skal føre.

Idéen om at et amerikanskkontrollert selskap med rapporteringsplikt til de amerikanske myndighetene skal diktere hva samtlige andre land i verden skal gjøre med sine nasjonale doméner har vært en rød klut i det internasjonale samarbeidet gjennom de siste fire årene.

Bare syv land - blant dem Australia, Burundi, Hong Kong, Malawi og Japan - har akseptert ICANN-reglene. De øvrige har reagert med harme og irritasjon. ICANN forsøkte i følge The Register å presse gjennom sine krav ved å forsinke innføring av tekniske forbedringer på Internett. Medlemslandene i ICANN svarte ved å holde tilbake medlemsavgifter og true med at ICANN ikke lenger skulle være anerkjent av dem.

I forrige uke ble tvisten løst ved at det ble dannet en ny organisasjon, the Country Code Names Supporting Organization (ccNSO), og ved at ICANN samtidig sa fra seg kravet om diktatrett overfor andre land.

Til toppen