ICANN kritiserer upålitelig Whois

ICANN mener VeriSign ikke bryr som om å rette feil i Whois-basen og truer med å trekke retten til å registrere toppnivådomener.

ICANN mener VeriSign ikke bryr som om å rette feil i Whois-basen og truer med å trekke retten til å registrere toppnivådomener.

VeriSign er den største av de 150 selskapene som Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) har akkreditert som registrar av domenene .com, .net og .org. Akkrediteringen innebærer blant annet en forpliktelse til å vedlikeholde en Whois-database, med kontaktopplysninger om personer som registrerer nettsteder. Registraren er ikke pålagt å sjekke at opplysningene er korrekte, men må rette feil og unøyaktigheter straks man gjøres oppmerksom på dem.

I Whois-basen som VeriSign har ansvaret for, er det 10,3 millioner registreringer. ICANN viser til at det i løpet av de siste 18 månedene har vært 17 tilfeller der VeriSign ikke har rettet opp åpenbart feilaktige eller unøyaktige registreringer. To av disse er sitert i amerikansk presse: Det åpenbare psevdonymet "Toto" har fått registrere et nettsted trass i denne adresse: "Yellow Brick Road, Oz, Kansas", mens en annen har oppgitt dette kontaktpunktet: "OOO Blank St., No City, XX 0000; telephone 123-123-1234".

ICANN mener VeriSigns sendrektighet gjenspeiler et mønster av motvilje, og gir VeriSign 15 dagers frist til å rette opp de 17 adressene. Skjer ikke dette, vil registrar-akkrediteringen trekkes tiilbake.

VeriSign mener kritikken er uberettiget, men lover at de 17 adressene skal rettes opp innen en uke.

Det skal være første gang noen registrar er truet med å fratas akkrediteringen.

Til toppen