ICL moderniserer "Kassa"

Kreditkassen ASA velger ICL Norge AS som teknologipartner når 160 av bankens filialer nå innfører løsninger for elektronisk bilagshåndtering. Moderniseringen gir "Kassa" årlige innsparinger på flere millioner kroner.

Kreditkassen ASA velger ICL Norge AS som teknologipartner når 160 av bankens filialer nå innfører løsninger for elektronisk bilagshåndtering. Moderniseringen gir "Kassa" årlige innsparinger på flere millioner kroner.

ICL skal i første omgang levere og installere elektroniske signaturplater i samtlige av de 400 kassene i Kreditkassens 160 filialer. Avtalen har en totalverdi på anslagsvis åtte millioner kroner, opplyser selskapene i en felles pressemelding.

Løsningen det er snakk om skal medvirke til at flere papirbaserte blanketter etter hvert kan erstattes av elektroniske skjemaer. Signaturplatene installeres på skrankene og består blant annet av LCD-skjermer som gjør det mulig for kunden å følge med på de transaksjonene skrankepersonalet foretar. Når transaksjonen(e) er fullført, godkjenner og undertegner kunden denne på signaturplaten med en spesialpenn. Dermed blir transaksjonsbilaget registrert og arkivert elektronisk i bankens datasystem, og kunden kan når som helst og i hvilken som helst Kreditkassen-filial, umiddelbart be om å få en kopi av sine transaksjoner.

- Investeringen er en viktig del av vår strategi om å flytte med av ressursbruken fra administrativt arbeid til salg og rådgivning. Det nye systemet gir store muligheter i så måte, sier banksjef Bjørn Tallhaug i Kreditkassen.

"Kassa" regner med at digitaliseringen vil gi årlige innsparinger "på flere millioner kroner" bare på en mer effektiv håndtering og arkivering av papirbilag. Samtidig vil tilgjengeligheten på akriverte bilag bli bedre ettersom bankpersonalet slipper manuelle søk i store papirarkiver.

Om ikke avtalen er stor målt i kroner og øre betegnes likevel Kreditkassen som en strategisk viktig kunde for ICL.

- Prosjektet vil sannsynligvis fungere som spydspiss for ICL-selskaper i andre land, sier salgssjef Bård Brattbakk i ICL Norge AS.

Til toppen