ICO dropper SeaLaunch

ICO mener usikkerheten ved å foreta satellittoppskytninger med SeaLaunch er for stor og velger heller å foreta satellittoppskytningene med European Space Agencys (ESA) bærerakett Ariane 4.

ICO mener usikkerheten ved å foreta satellittoppskytninger med SeaLaunch er for stor og velger heller å foreta satellittoppskytningene med European Space Agencys (ESA) bærerakett Ariane 4.

Det London-baserte satellittelefonselskapet ICO, med svenske Olof Lundberg som toppsjef, mener det er alt for stor usikkerhet knyttet til SeaLaunch-prosjektets bærerakett, som er den russiske Zenith. Derfor flyttes to av tre oppskytninger over til den mer stabile ESA og Ariane 4. Zenith har feilet i ni av 32 forsøk på oppskytninger siden 1985, og selv om SeaLaunch skal bruke en modifisert utgave av bæreraketten med tre trinn istedet for to er markedet svært skeptisk til denne bæreraketten.

Stavanger Aftenblad skriver at SeaLaunch dermed mister to av 18 forhåndsbestilte satellittoppskytninger.

Zenith miskyktes senest i september under oppskytning av 12 satellitter tilhørende Globalstar, som skulle bruke satellittene i et globalt satellittnett for distribusjon av satellittelefoni med planlagt start fjerde kvartal neste år i konkurranse med blant annet ICO og det igangsatte Iridium.

ZeaLaunch skal foreta den første prøveoppskytningen fra sin flytende oppskytningsplattform, ombygd av norske Kværner, til våren noe som kan innebære et være eller ikke være for hele prosjektet. Den første bæreraketten vil ikke ha en satellitt på toppen nettopp på grunn av risikoen men selv om denne "dummy"-oppskytningen mislykkes vil hele prosjektet miste verdifull tillit i oppskytningsmarkedet om den ikke foretas etter planen.

Investorene i prosjektet har satset 14 mrd. kroner i prosjektet, hvorav Kværners bidrag har vært 2,3 mrd. kroner. Selskapet har allerede avskrevet 420 millioner kroner på prosjektet som følge av den mislykkede Zenith-oppskytningen i september.

Til toppen