ICO er nesten konkurs

Satellittelefonselskapet ICO har søkt om konkursbeskyttelse etter den amerikanske konkurslovens "Chapter 11". Årsaken er at ICO mangler fortsatt flere millioner dollar for å realisere prosjektet.

Satellittelefonselskapet ICO har søkt om konkursbeskyttelse etter den amerikanske konkurslovens "Chapter 11". Årsaken er at ICO mangler fortsatt flere millioner dollar for å realisere prosjektet.

ICO har så langt ikke lykkes i å utvide aksjekapitalen med 600 millioner dollar, noe selskapet både har forsøkt å få eksisterende eiere og nye eiere med på. Problemene toppet seg sist uke da selskapet bad om å få utsatt betalingen av 43 millioner dollar i renter på obligasjoner i selskapet.

Nå har selskapet søkt om konkursbeskyttelse inntil problemene løses. Dette skjer bare dager etter at et annet satellittelefonselskap, Iridium, søkte om tilsvarende beskyttelse. Den store forskjellen på selskapene er at mens Iridiums eiendeler, vel 70 satellitter, befinner seg i jordbaner - så er ICOs satellitter stadig på bakken.

På den ekstraordinære generalforsamlingen som denne helgen pågår i Paris, er det ventet at aksjeeierne i ICO vil stemme for et forslag om at selskapet skal forsøke å skaffe et mindre pengebeløp fra nye eiere. Blant de aktuelle eierne er en gruppe ledet av Hughes Electronics, som er selskapet som også skal bygge de 12 satellittene som ICO skal bestå av.

ICOs ledelse har tidligere sagt at en tilfredsstillende finansiell løsning skal være på plass senest 2. september.

Til toppen