ICO klarte ikke å skaffe penger

Det labre markedet innenfor satellittbasert telefoni betyr at ICO nå gir opp å skaffe ny kapital fra sine eksisterende aksjonærer.

Det labre markedet innenfor satellittbasert telefoni betyr at ICO nå gir opp å skaffe ny kapital fra sine eksisterende aksjonærer.

Selskapet hadde gjort regning med at de eksisterende aksjonærene minimum ville investere ytterligere 500 millioner dollar (3,8 milliarder kroner), men må nå konstatere at interessen for aksjene ikke var stor nok. Selv ikke en fordelaktig pris på aksjene var nok til å øke interessen. Helt til det siste håpet selskapet å få nok penger og utsatte tegningsfristen flere ganger.

ICO trenger fortsatt ytterligere finansiering, og i en pressemelding fra selskapets styre heter det at en vil arbeide videre med et forslag fra flere av investorene som vil kunne øke investeringene i ICO med 600 millioner dollar.

Selskapet må uansett skaffe ytterligere finansiering senest tidlig neste år for å kunne fortsette sine aktiviteter som planlagt. Opprinnelig skulle ICOs første av ialt 12 satellitter vært skutt ut i løpet av juli, men denne er nå utsatt til senere på høsten.

For å kunne gjennomføre prosjektet etter planen trenger ICO totalt 1,6 milliarder dollar. Planlagt kommersiell launch er fjerde kvartal år 2000.

Til toppen