Icon på bedringens vei

Icon Medialab fikk et resultat som ventet da selskapet la frem tallene for andre kvartal. Nå mener selskapet at positive tall kan være innen rekkevidde.

Icon Medialab fikk et resultat som ventet da selskapet la frem tallene for andre kvartal. Nå mener selskapet at positive tall kan være innen rekkevidde.

Det svenske Internett-konsulentselskapet Icon Medialab fikk et resultat før avskrivninger på 2,8 millioner svenske kroner.

Inkludert avsetninger og avskrivninger fikk Icon et tap på 136 millioner svenske kroner, på linje med hva analytikerne hadde forventet.

Omsetningen fikk en kraftig økning i andre kvartal, sett i forhold til samme periode i fjor. Selskapet omsatte 432 millioner kroner. Samme periode i fjor omsatte selskapet for 278,5 millioner kroner.
Les mer om selskapets resultater:
Icon taper 300 millioner
Dette gir et gjennomsnitt på omsetning per konsulent som ligger rundt standarden for de tradisjonelle konsulentene: 1,6 millioner svenske kroner.


Selskapet venter at helårsresultatet vil bli positivt før goodwill-avskrivninger.

Til toppen