Icon sier opp 15 ansatte

Nettkonsulentselskapet Icon Medialab sier opp 15 av sine ansatte for å redusere kostnader. - Det er viktig å understreke at vi likevel har alle kompetansemiljøer intakt, sier Icon-sjef Alexander Arnesen til digi.no.

Nettkonsulentselskapet Icon Medialab sier opp 15 av sine ansatte for å redusere kostnader. - Det er viktig å understreke at vi likevel har alle kompetansemiljøer intakt, sier Icon-sjef Alexander Arnesen til digi.no.

Det var nettstedet kampanje.com som først gjorde oppsigelsene i Icon Medialab AS kjent.

Ifølge nettmagasinet sies 15 av de ansatte opp etter inntektssvikt.

Administrerende direktør Alexander Arnesen bekrefter oppsigelsene overfor digi.no.

- Det er korrekt at vi nedbemanner staben med 15 mennesker. Det som er blitt tydelig for oss nå i tredje kvartal, er at dagens organisasjon er lagt opp til å tåle langt flere medarbeider enn det vi ser ut til å kunne bli. Vi må erkjenne at Icon Medialab ikke blir 150-200 medarbeidere i Norge, sier Arnesen som til digi.no kan fortelle at selskapet reduserer antallet ansatte både på prosjektleder-, support-, teknologi-, og designsiden. I tillegg kuttes det i administrasjonen.

- Det som er viktig for meg i denne situasjonen, er å kommunisere at vi reduserer staben ned til 70 personer. Det betyr at vi fremdeles er en vesentlig aktør, og at vi fortsatt har alle kompetansemiljøer intakt. Ingen av våre kunderelasjoner blir berørt av denne nedbemanningen, understreker Arnesen.

Han trekker spesielt frem selskapets kompetanse på "content management"-løsninger som en årsak til at "Icon vil være fit for fight også i tiden som kommer", det vil si publiseringsløsninger som håndterer alt innhold på nettsteder. Slike systemer er også hovedårsaken til at Icon har en ganske sterk posisjon i mediebransjen, med bedrifter som Asker & Bærum Budstikke, Bergens Tidende, Bokkilden, SOL og Telenor på kundelisten.


Arnesen vil ikke kommentere hvor mye nedbemanningen innebærer i reduserte kostnader for Icon, men kommenterer på generelt grunnlag "at tredje kvartal alltid er vanskelig for konsulenthus, men i år er det spesielt tøft".

- Det har vært et vanskelig marked på Internett-konsulenttjenester i lengre tid. Næringslivet er tregere enn før til å fatte beslutninger som omfatter Internett i dag, og det fører til utsettelser av mange prosjekter. Nå er det derfor viktig for oss at vi holder lønnsomheten i selskapet fremover, og det kan bare skje ved å kutte kostnader. Dette er selvfølgelig leit for de av våre ansatte som rammes, men det er viktig for meg å kommunisere at Icon på ingen måte er ute av bildet. Vi er fit for fight fremover, sier Arnesen til digi.no.

Icon Medialab har omlag 1600 ansatte fordelt på sine kontorer i Europa (hovedkontoret ligger i Belgia) og USA, hvorav altså 70 er stasjonert ved det norske kontoret på Solli plass i Oslo. I 2000 hadde den norske virksomheten et driftsresultat på 21 millioner kroner, og en sterk driftsmargin på 18 prosent. I inneværende års første seks måneder omsatte bedriften for nesten 50 millioner kroner og satt ifølge Arnesen igjen med et positivt driftsresultat. I tredje kvartal vil nok imidlertid selskapet gå på et negativt resultat.

Til toppen