Icon taper 300 millioner

Internett-selskapet Icon Medialab gikk på et giganttap i 1999. - Vi lover gevinst i år, sier direktør Ulf Dahlsten.

Internett-selskapet Icon Medialab gikk på et giganttap i 1999. - Vi lover gevinst i år, sier direktør Ulf Dahlsten.

I 1999 tapte Icon Medialab 296 millioner kroner etter finans- og goodwill-avskrivninger. I 1998 var tilsvarende tall 36,9 millioner kroner. Dette er en heftig nedgang, nært dobbelt så mye som ventet.

En av årsakene til det store tapet er goodwill-avskrivninger og et opsjonsprogram overfor de ansatte. Men omsetningen økte for den svenske nettgiganten.

Netto omsetningen for 1999 endte på 417 millioner svenske kroner, mot 132 millioner i 1998. Dette er en økning på 217 prosent. 226 millioner var omsetning fra Icon sine engasjementer i utlandet.

Icon Medialab forklarer tapene med store avskrivninger og investeringer. Det koster å få tak i spesialister og kunnskap i en så rask utvikling. Icon har og vært i gjennom harde oppkjøpsrunder.

Selv det begredelige resultatet var ikke Icon sjefen, Ulf Dahlsten, mistfornøyd. På presentasjonen for analytikere og presse fredag morgen, var hans fokus på fremtiden, ikke snøen som falt i fjor.

Ifølge den svenske avisen Dagens Nyheter, mener Ulf Dahlsten at det er et enkelt mål for Icon å nå en omsetning på 1,2 milliarder svenske kroner i 2000. I så fall må han nesten tredoble omsetningen fra ifjor.

Ved å legge fokus på ekspansjon i Asia og USA, samt å kaste seg på voksende markeder som mobilitet, sikkerhet og stordriftsløsninger, skal Icon levere overskudd og gevinst til 2000.

Aksjemarkedet lot seg uansett ikke friste, og sendte Icon kursen markant ned på Stockholmsbørsen.

Les:


Ny Icon-topp skal koordinere datterselskapene
Icon-kvartett casher aksjer for 250 millioner
Svensker i strupen på amerikanske internaut
Nok et Icon-oppkjøp i Norge
Icon kjøper fransk konsulentselskap
Opsjoner verdt 40 millioner til norske Icon-ansatte
Icon satser på New York

Til toppen