IconMedialab må finne ny eier

Administrerende direktør i IconMedialab, Alexander Arnesen, har i dag fått i oppdrag å finne nye eiere til IconMedialab i Norge etter at datterselskapet i Oslo nå faller utenfor det den nye eieren definerer som Icons kjernevirksomhet.

Administrerende direktør i IconMedialab, Alexander Arnesen, har i dag fått i oppdrag å finne nye eiere til IconMedialab i Norge etter at datterselskapet i Oslo nå faller utenfor det den nye eieren definerer som Icons kjernevirksomhet.

- Dette er et resultat av den omstrukteringen som ble satt igang som følge av fusjonen mellom Icon Medialab og hollandske Lost Boys som ble gjennomført for halvannen måned siden, sier informasjons- og personalsjef Bente G. Solbakken i Icon Medialab AS til digi.no.

- På den ene siden betyr dette 'business as usual' for oss, men samtidig må vi ut og lete etter nye eiere. Vi er allerede i dialog med aktuelle aktører, fortrinnvis norske, sier Solbakken som har tro på at selskapet skal lykkes ganske fort.

- Vi har godt håp om at dette skal vi få til, sier hun og viser til at Icon Medialab i Oslo i løpet av sine tre år i Icon-systemet har bidratt med over 25 millioner kroner i kontantoverføringer til sitt internasjonale morselskap.

Norske Icon Medialab har for tiden 69 ansatte, fordelt på en tredel av hver innen teknologi, design og prosjektledelse.

I ettermiddag gikk det ut en pressemelding fra Icon Medialab sentralt, der det går frem at eieren har besluttet at datterselskapet i Oslo, i likhet med flere andre datterselskaper av Icon Medialab AB, ligger utenfor kjerneområdet i det nylig fusjonerte Icon Medialab og Lost Boys gruppen.

Administrerende direktør Alexander Arnesen uttrykker overraskelse og skuffelse over at morselskapet ikke ønsker å videreføre sin satsing i Oslo, men mener selskapets kompetanse vil lokke til seg nye investorer.


- Vi har en sterk og spennende fagkompetanse som har vunnet anerkjennelse og priser for sitt arbeid, sier han.

IconMedialab Oslo er et IT-konsulentselskap med fokus på teknologi og brukervennlighet særlig innen content management systemer, intranett og e-handel. På kundelisten finner en selskaper som Telenor, Forsvaret, Bokkilden, Gilde, Compaq, Cern, Finansdepartementet, Skatteetaten og UPC.

Til toppen