ID App lar iPhone fortelle deg hva du ser på

Apple har søkt patent på en teknologi beregnet på framtidige iPhone-modeller.

ID App lar iPhone fortelle deg hva du ser på
Tegninger fra patentsøknaden viser en måte å bruke ID App på. Du står foran en reproduksjon av et maleri, men vet verken tittel eller maler. Du tar et bilde av maleriet, og laster det i ID App som bruker forskjellige teknologier for å prøve å kjenne igjen motivet. Tegningen til venstre viser den grunnleggende informasjonen som er funnet, at det dreier seg om Soloppgang av Monet. Til høyre er en liste over kilder til mer informasjon om bildet og maleren. Bilde:

Apple har søkt patent på «systemer og metoder for å identifisere objekter, og lete opp informasjon relatert til det identifiserte objektet»: Systems and methods for identifying objects and providing information related to identified objects. Søknaden er registrert torsdag 9. juli.

Kortversjonen av navnet på denne teknologien er «ID App», og det går fram av patentsøknaden at den er tenkt implementert på en iPhone.

Ideen er at ID App skal hjelpe deg med å kjenne igjen ting, særlig visuelle gjenstander som byggverk, landemerker, malerier, ansikter og så videre.

Inndata til ID App kan være bilder. Det kan også være en avlesing av en RFID-brikke på gjenstanden. Etter behov kan ID App benytte seg av for eksempel data fra en GPS-mottaker i mobiltelefonen.

Forskjellige typer teknologier brukes for å prøve å gjenkjenne objektet: Alle går ut på å saumfare tilgjengelig informasjon på nettet.

Når objektet er gjenkjent, forteller ID App kort hva det er. Man får også opp en liste over ulike kilder til bakgrunnsinformasjon.

Det er opplagt en personverndimensjon over patentet, siden ID App kan mates med bildet av et ansikt for å finne ut hvem vedkommende er.

Det er ikke kjent når teknologien kan gjøres allment tilgjengelig.

    Les også: