ID-håndtering for småbedrifter

IBM tilbyr en nedskalert versjon av Tivoli ID-håndtering, for små og mellomstore bedrifter.

IBM tilbyr en nedskalert versjon av Tivoli ID-håndtering, for små og mellomstore bedrifter.

Tivoli Identity Manager (TIM) er beregnet på heterogene miljøer der man har mange applikasjoner på flere plattformer og følgelig flere ordninger for å kontrollere hvilke tjenester brukerne skal ha adgang til. TIM legger seg oppå de øvrige systemene, og tilbyr passordsynkronisering og sentralisert brukeradministrasjon.

IBM kunngjorde i helgen en egen Express-utgave av TIM, beregnet på små og mellomstore bedrifter.

TIM Express savner noen av egenskapene til TIM, blant annet arbeidsflyt, men kan til gjengjeld installeres av ikke-eksperter ved hjelp av en veiviser i tolv trinn, opplyser Heidi Fallet Moen i IBM Norge.

Hensikten med TIM Express er å gi små og mellomstore bedrifter med heterogene miljøer sentralisert brukeradministrasjon. Det skal gjøre det enklere å opprette nye brukere, ordne med rettigheter til nye tjenester, og stenge brukerkontoer til folk som ikke lenger arbeider i bedriften.

IBM mener å kunne dokumentere at opptil 60 prosent av brukerkontoer burde vært deaktivert. TIM Express gir den oversikten som skal til for å sørge for at alle kontoer dreier seg om reelle brukere, og alle har tilgang til de riktige tjenestene, også når medarbeidere bytter jobb og følgelig skal få stengt adgangen til noen tjenester og åpnet adgangen til andre.

Passordsynkronisering innebærer ikke nødvendigvis «single sign on», men at en bruker kan ha ett passord for alle tjenester. Bytter man passord, sørger TIM Express for at det samme nye passordet gjelder for alle tjenestene man har tilgang til. Glemmer man et passord, henvender man seg ett sted for å få et nytt, og det nye passordet gjelder alle tjenester. Det blir med andre ord enklere å gjennomføre en forsvarlig passordpolitikk.

TIM Express kommer på markedet 28. februar.

Til toppen