ID-kort skal bekjempe terrorisme

Norske Steria har fått en kontrakt med FN for å levere identitetskort med fingeravtrykk.

Norske Steria har fått en kontrakt med FN for å levere identitetskort med fingeravtrykk.

Større sikkerhet til sjøs har vært et krav etter terrorangrepene 11. september. I februar iverksatte FNs internasjonale arbeidslivsorganisasjon, ILO, nye regler for sjøfolks identifikasjonsdokumenter.

På grunn av terrorfrykt skal alle verdens sjøfolk nå få identitetskort med elektroniske fingeravtrykk.

Norgesavdelingen i Steria har vært med på å utvikle de avanserte ID-kortene og danket ut store internasjonale aktører innen biometri som er identifikasjon ved fingeravtrykk, stemme, ansiktstrekk eller ganglag.

Mer enn 90 land kan regnes som sjøfartsnasjoner, og de nye reglene vil i første omgang omfatte minst én million sjøfolk.

Men antallet kan fort bli doblet, fordi mange nasjoner har signalisert at de ønsker at også havneansatte og sjøfolk i innenriksfart skal komme inn under det nye regelverket.

Etter tøffe tester har ILO godkjent Steria Norge, franske Sagem og koreanske Hyundai som leverandører av teknologien som skal brukes i de nye ID-kortene.

Avdelingsleder for biometri i Steria Norge, Lars Vaagen Solbakken forteller i en pressemelding at det tidligere ikke har vært mulig å utvikle et system som gjør at informasjonen i et kort kan tolkes av en annen kortprodusent. Informasjonen i det biometriske kortet måtte eksistere i databasen til utstederen for å kunne leses av.

Men Steria har nå laget et system som «snakker» med løsningene Sagem og Hyundai. Innehaveren av det nye elektroniske identitetskortet til Steria «gjenkjennes» ved hjelp av koding av fingeravtrykket.

Prosjektet har vakt stor oppmerksomhet internasjonalt, blant annet hos den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, amerikanske myndigheter og FBI.

Steria forventer at markedet for mobiltelefoner og PCer som aktiveres ved eierens fingeravtrykk, vil løsne for alvor i år.

Den praktiske gjennomføringen vil skje gradvis de neste årene. Norske sjøfolk kan trolig begynne å ta i bruk de nye kortene i løpet av neste år.

Også vi på land vil komme i kontakt med biometrisk identifikasjon ganske snart. Alle pass som utstedes etter 1. oktober i år får en liten databrikke, hvor persondata om deg kan lagres og avleses. Ifølge Politidirektoratet lagres i første omgang bare et bilde av eieren i brikken. Men fram mot 2007 skal også fingeravtrykket lagres der.

Siden 26. oktober i fjor har det vært krav om maskinlesbart pass ved innreise til USA uten visum. Fra 26. oktober i år må passet også inneholde biometriske kjennetegn.

Til toppen