ID-kort til alle i Belgia

Alle Belgias 8,5 millioner innbyggere får ID-kort med nedfelt digital signatur i løpet av 2006.

Alle Belgias 8,5 millioner innbyggere får ID-kort med nedfelt digital signatur i løpet av 2006.

Den belgiske regjering skal gi alle landets innbyggere elektronisk identitetskort, og har valgt en løsning fra franske Steria. Avtalen innebærer at Steria skal levere infrastruktur og tjenester til 589 belgiske kommuner. Prosjektet går under navnet BELPIC, og det nye kortet vil bli å finne i lommeboka til Belgias 8,5 millioner innbyggere i løpet av 2006.

I tillegg til å være et vanlig ID-kort, inneholder kortet en brikke med nedfelt digitalt sertifikat, slik at det kan brukes til å legitimere innehaveren over nett, signere e-post og på sikt også skrive under på juridisk bindende dokumenter. Det vil også være mulig å legge biometriske data inn i brikken, for eksempel fingeravtrykk.

I første omgang skal kortet gi tilgang til offentlige nettjenester. Det er meningen at også private nettjenester skal kunne godta de elektroniske ID-kortene.

Avgjørelsen om å gå videre med elektronisk ID-kort til alle innbyggere, ble tatt på bakgrunn av positive erfaringer med pilotprosjekter som det har vært arbeidet med siden juli 2001.

Til toppen