JUSS OG SAMFUNN

Idar Vollvik må punge ut for børsbrudd

Chess-gründer Idar Vollvik må punge ut for flere brudd på Børsens flaggepliktregler.

I går fikk Chess-gründer Idar Vollevik bekjed fra Hordaland politidistrikt økokrimavdeling om ileggelsen av fire forelegg på hver 25.000 kroner for brudd på Børsens flaggregler.

Det er Kredittilsynet som har anmeldt Vollvik om brudd på taushetsplikt, tilbørlig informasjonshåndtering og for brudd på flaggeplikten, skriver Dagens Næringsliv.

Flaggeplikten har blitt brutt i fire tilfeller, tre ganger i handel med selskapet Dynapel og en gang i Birdstep.

På det meste hadde Vollvik verdier for fire, fem milliarder kroner på Børsen. Vollvik erkjenner at det gikk fort i svingene.

- Det gikk litt varmt, og vi brukte mange meglerhus. Det var vanskelig å ha den oversikten en bør ha når en handler på børsen, sier Vollvik til Dagens Næringsliv.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.