IDC: - År 2000 slett ingen investeringsbrems

År 2000-frykten har slett ikke resultert i den store investeringssvikten for IT-bransjen som mange trodde. Ferske tall fra IDC viser ingen dramatiske effekter av millenniumslusa.

År 2000-frykten har slett ikke resultert i den store investeringssvikten for IT-bransjen som mange trodde. Ferske tall fra IDC viser ingen dramatiske effekter av millenniumslusa.

I morgen inviterer Aksjon 2000 til pressekonferanse for å presentere en gallupmåling om hvordan overgangen til et nytt årtusen gikk. Tallene er neppe egnet til å skremme noen, i hvert fall ikke om problemene i Norge har vært like små som i Europa og verden forøvrig.

For i dag publiserte analysefirmaet International Data Corporation (IDC) tall som viser at IT-investeringene i det såkalte EMEA-området (Europa, Midt-Østen og Afrika) fortsatte å vokse i fjor, tross skeptiske spådommer om at Y2K-spøkelset ville legge en kraftig demper på investeringslysten.

IT-veksten i regionen var på 9,7 prosent i fjor, og vil vokse med nye 9,6 prosent i inneværende år, mener IDC, som tror at man allerede til neste år igjen vil se ti-tallet i prosentvis vekst.

- Veksten vil holde seg på to sifre i overskuelig fremtid, og vil passere 11 prosent i 2003, mener IDC-analytiker Stephen Minton.

E-handel, salgsstøttesystemer (eller CRM, customer relationship management), Internett og WAP-terminaler vil være det som hovedsakelig driver IT-investeringene opp og fram, mener IDC, som legger til at programvare og tjenester er det som primært vil drive markedet. Enkelte maskinvaresegmenter vil, målt i kroneverdi, stagnere eller gå tilbake på grunn av den vedvarende og aggressive priskrigen bransjen herjes av.

Vest-Europa vil selvfølgelig fortsatt utgjøre den største delen av EMEA-markedet og ta unna nærmere 91 prosent av de samlede investeringene. Veksten i dette markedet vil bare falle marginalt til ni prosent i år, sammenliknet med ti prosent i fjor. Programvarebiten kan imidlertid se fram i mot en vekst på 14 prosent de neste tolv månedene, og dermed gjøre dette til det raskest voksende segmentet i IT-markedet.

- Enhver større IT-leverandør vet at tjenestebiten er minst like viktig som selve produktleveransen. Slik har det vært i alle år, og har forsåvidt ingen ting med år 2000-problemet å gjøre. Dersom en leverandør sliter fordi marginene på maskinvaren krymper, må han spørre seg hvorfor selskapets service-virksomhet ikke vokser fort nok til å kompensere for inntektssvikten, sier Minton

- IT-markedet i EMEA representerer enorme muligheter for aktørene i bransjen akkurat nå. Glem millenniumslusa. År 2000 blir et viktig år med vekst for dataindustrien, sier han.

Den aller største veksten i år vil ifølge IDC-analytikeren komme i Midt-Østen. Veksten i denne regionen blir på over 19 prosent i år, mens Øst-Europa kan vente seg en vekst på 13 prosent etter hvert som markedet tar seg inn etter finanskrisen i Russland. I begge markedene er det maskinvareindustrien som drar unna, da det gjelder å hente inn deler av forspranget Vesten har skaffet seg på infrastruktursiden, konkluderer IDC.

Til toppen