IDC nedjusterer PC-prognoser

IDC nedjusterer prognosene for antall leverte PC-er i både 2003 og 2004.

Definisjonen på "PC" i IDC-sammenheng er stasjonære og bærbare PC-er, samt Intel-baserte servere. IDC tror antall leverte enheter i 2003 vil havne på 145,2 millioner, 6,3 prosent over 2002. I en tidligere prognose var det ventet 6,9 prosent vekst.

Prognosen for 2004 er også nedjustert, fra 10,9 prosent over nivået i 2003, til 10,3 prosent.

Oversatt til dollar, innebærer dette at leverandørene vil erfare 2,4 prosent lavere omsetning i 2003 enn i 2002, for så å oppleve en økning fra 2003 til 2004 på 3,5 prosent. Den forrige prognosen lød på henholdsvis 1,8 prosent ned i 2003, og 2,9 prosent opp i 2004.

Det går best på markedene i USA og Asia, mens Europa og Japan har det vondt.

I mai gjorde Gartner en tilsvarende nedjustering for antall PC-er levert i 2003, til 6,6 prosent økning over 2002.

;