IDC: Stor framgang for Java

En undersøkelse gjennomført av IDC i USA viser at mer enn 45 prosent av amerikanske selskaper har anvendt Java på en eller annen måte.

En undersøkelse gjennomført av IDC i USA viser at mer enn 45 prosent av amerikanske selskaper har anvendt Java på en eller annen måte.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober og november i fjor. IDC sammenlikner resultatene med en tilsvarende undersøkelse fra i fjor sommer, da 34 prosent av amerikanske bedrifter hadde anvendt Java på en eller annen måte.

I en pressemelding betegner Evan Quinn, ansvarlig for Java-undersøkelser innen IDC, denne økningen som "dramatisk". Han mener økningen kommer trass i mye støy generert av Java-skeptikere, og at rettssaken mellom Sun og Microsoft har bidratt til å få flere selskaper til å prøve utvikling i Java.

En annen viktig observasjon er at økningen er størst blant det sjiktet IDC betrakter som bestående av små selskaper. Men fortsatt er andelen Java-brukere størst blant de største selskapene: hele 60 prosent.

En tredje viktig observasjon er at mesteparten av økningen må betraktes som forsøk. Ifølge News.Com brukes Java regelmessig av mindre enn fem prosent av selskapene i undersøkelsen, og bare ti prosent svarer at de bruker Java "på et bredt grunnlag".

Til toppen