IDC-tall positive for Tandberg Data

I en analyse av markedet for båndstasjoner peker analyseselskapet IDC på at Tandberg Datas partner, Quantum, har etablert den de facto-standarden for produkter i mellomsjiktet. IDC gir også tall som trolig sier mye om omsetningen til Tandberg Data i 1998.

IDC antar at verdensmarkedet for båndstasjoner vokste til 3,3 milliarder dollar i OEM-verdi (verdien på båndstasjonene levert til serverprodusenter) i 1998. Det utgjør en omsetningsvekst på seks prosent fra 1997. Målt i antall enheter falt omsetningen med fem prosent til 4,7 millioner enheter. IDC forklarer nedgangen med en overgang fra desk-top-løsninger til serverløsninger.

DC2000-segmentet (Travan) har fremdeles den største andelen solgte enheter med 41 prosent av totalomsetningen. Målt i OEM-verdi har denne delen av markedet åtte prosent av omsetningen. IDC antar at det her ble solgt 1,9 millioner enheter til 265 millioner dollar, en nedgang i antall enheter på 19 prosent.

Den delen av dette markedet som er desk-top-produkter lider under et press fra disk-produkter som Iomegas Zip-drive og Superdisk. Samtidig antar IDC at Travan NS (som blant annet produseres av TTI) vil utlikne noe av fallet for DC2000-segmentet ettersom NS-stasjonene er rettet mot den nedre delen av servermarkedet.

DC6000-markedet (opprinnelig betegnelse for den store QIC-kasetten) målt i antall enheter falt med syv prosent til 304.00 solgte enheter. Målt i dollar falt omsetningen med fire prosent til 127 millioner dollar. I en pressemelding skriver IDC at Tandberg Data er eneste produsent i dette segmentet.

Hos Tandberg Data får digi.no opplyst at også TTI har produsert båndstasjoner i dette segmentet i 1997 og 1998.

Selskapet vil imidlertid ikke kommentere tallene fra IDC.

De siste tallene fra TTI tilsier et helt marginalt salg i dette segmentet i 1998. Dermed viser tallene fra IDC implisitt at Tandberg Data omsatte for rett i underkant av 33 millioner dollar i fjerde kvartal. Det vil i så tilfelle være på linje med tallen fra tredje kvartal 1998.

IDC antar at det i 4mm-markedet ble omsatt 1,8 millioner enheter til 1,3 milliarder dollar i 1998. Selskapet antar at veksten i dette segmentet vil avta i 1999 på grunn av en treg utvikling i salget av DDS-4.

I 8mm-segmentet anslår IDC veksten til syv prosent målt i dollar og angir en omsetning på 306 millioner dollar. Antall solgte enheter skal ha vært 230.000 etter en vekst på åtte prosent.

DLT har ifølge IDC vokst frem til en de facto standard i "midrange-markedet". Omsetningen hoppet 30 prosent til 983 millioner dollar. Analyseselskapet mener avtalen mellom Quantum og Tandberg Data vil ha en positiv effekt på DLT-omsetningen.

Fordelt på markedsaktører anslår IDC at Hewlett-Packard fremdeles er markedsleder med en andel av solgte enheter på 33 prosent (31 i 1997), Seagate er nummer to med 23 prosent (24), Iomega nummer tre med 13 prosent (15), Quantum nummer fire med 9 prosent (7) og Sony nummer fem med åtte prosent (7).

Til toppen