IDE eller SCSI

EIDE-standarden, som ble lansert for tre år siden, er nå de-facto standard for datalagring i volumsegmentet grunnet enkel implementering og lav pris. Likevel må EIDE se seg grundig slått av SCSI-standarden hva ytelse og utvidelsesmuligheter angår.

EIDE-standarden, som ble lansert for tre år siden, er nå de-facto standard for datalagring i volumsegmentet grunnet enkel implementering og lav pris. Likevel må EIDE se seg grundig slått av SCSI-standarden hva ytelse og utvidelsesmuligheter angår.

Mens det tidligere fantes en rekke lagringsstandarder har Enhanced Integrated Device Electronics (EIDE), nå omdøpt til Fast AT Attachment (Fast ATA), vunnet standard-kampen innen volumsegmentet av datalagring. Når det gjelder ytelse og utvidelsesmuligheter er den dyrere SCSI-standarden fortsatt suveren. High-end SCSI-disker har alltid større kapasitet enn de største Fast ATA-diskene, og SCSI-enheter yter bedre enn tilsvarende Fast ATA-enheter. En disk, CD-ROM-, MO- eller CD-R-enhet yter typisk vesentlig bedre enn sin IDE-motpart i virkelige applikasjoner. Når det gjelder utvidelsesmulighter kan man ha syv enheter i vanlig (narrow) SCSI, 15 enheter i Wide SCSI og opp til 126 enheter i den superraske Fiber Channel SCSI-varianten.

Dagens bruker når fort utvidelsesbegrensningene i IDE-standarden på fire enheter. Man bør ha mulighet for to disker (en for lagring og en oppstartdisk), en CD-ROM- eller DVD-spiller, en CD-R eller DVD-opptaker, og en ZIP-spiller eller LS-120MB superfloppy for flytting av data. Dermed sprenges Fast ATA-standardens grense på fire tilknyttete enheter. Med vanlig SCSI kan man, i tillegg til enhetene nevnt over, koble til en backup-enhet og en scanner for totalt syv enheter.

I Fast ATA er koblingene, den primære og den sekundære, ofte knyttet direkte til PCI for maks båndbredde. Foreløpig gir Fast ATA maks teoretisk overføringshastighet på 20MB/s i prosessorkontrollert PIO Mode 5 og 22MB/s for bus-mastered DMA-aksess hvor prosessorbruken er mye mindre. For vanlig SCSI er maks overføringshastighet 20MB/s og 40MB/s for wide SCSI. Når SCSI kan prosessere flere transaksjoner simultant, og de fleste nye SCSI PCI kretskort inkluderer egne prosessorer som tar seg av overføringsbehandlingen, er det ikke overraskende at SCSI fortsatt slår IDE med god margin på ytelse.

Den nye Ultra SCSI-3-standarden er en videreføring av Fast SCSI-2 standarden og, sedvanlig for SCSI, opprettholdes kompatibiliteten med eldre SCSI-enheter, selv om maks kabellengde i single-ended Ultra SCSI-3 er begrenset til 1,5 m. Den nye Ultra 2 SCSI-3 standarden løser kabellengde-problematikken og øker protokollens frekvens til 40Mhz slik at maks overføringshastighet er 80MB/s.

På horisonten kommer flere standarder som gir økt kapasitet. Fibre Channel - Arbitrated Loop (FC- AL) fra Seagate og SSA fra IBM gir kjempeøkning i ytelse og kapasitet, men har en høy pris og komplisert implementering. Nylig ble IBM og Seagate enig om å forene de to standardene til Fibre Channel - Enhanced Loop (FC-EL), og selskapene har fått med seg Adaptec for å hjelpe med grensesnittet og programvaren.

Volumvinneren, IDE, hviler ikke på laurbærene, og det jobbes iherdig med å forbedre standarden. I '97 vil man få bedre ytelse og plug-and-play funksjonalitet. Quantum har utviklet Ultra DMA/33, en bus-mastered DMA-protokoll, som gir overføringshastigheter helt opp i 33MB/s med større dataintegritet. Quantum lisensierer teknologien til andre aktører slik at vi kan vente Ultra DMA/33-produkter fra mange hold i '97. Intel har lovet å støtte protokollen i sine 430TX Pentium P55C MMX- og 440LX "Klamath" Pentium PRO-kretskortsett.

Nøkkelaspektet ved plug-and-play ATA er jumper-fri, automatisk addressering som oppdager og identifiserer tilknyttete enheter. Videre må BIOS CMOS-tabelloppsettet elimineres og hot-plugging implementeres. Dette skulle eliminere de brysomme master- og slave IDE-jumper-oppsettene.

For store arbeidsstasjoner og servere er valg av standard enkelt. Man bør velge SCSI over IDE på grunn av utvidelsesbegrensningene i IDE-standarden. Et annet faktum er at Windows NT fortsatt har problemer med å "oppdage" mange IDE-kretskort under oppsett av nettverk. En rimelig og god standard er Ultra SCSI som gir bra ytelse og ikke koster for mye. De nye standardene som FC - AL, SSA og FC - EL er fortsatt et stykke unna og prisen blir rimelig høy.

Hovedgrunnen til å velge Fast ATA-standarden over en av SCSI-variantene er pris. På grunn av sin enkle implementering er prisnivået vesentlig lavere for Fast ATA-systemer. Derfor ventes det at IDE-standarden vil fortsette å dominere i volumdelen av PC-markedet, mens SCSI eller SCSI-lignende standarder vil dominere på server og high-end siden. Etterhvert som SCSI kommer ned i pris, kan det nok ventes at endel PCer som skal kobles til mange enheter blir levert med SCSI.

Til toppen