Idebøen gjør seg lekker for amerikanerne

Kirsten C. Idebøen hadde en turbulent avgang i SOL. I dag er hun sjef for konsulentselskapet Halogen og blir ikke forundret om det snart kommer et tilbud fra USA.

Kirsten C. Idebøen hadde en turbulent avgang i SOL. I dag er hun sjef for konsulentselskapet Halogen og blir ikke forundret om det snart kommer et tilbud fra USA.

Kirsten C. Idebøen er ikke lenger sjef i SOL, men kjemper nå like hardt på nye slagmarker.

Før SOL-perioden var hun Alf Hildrums høyre hånd da alle A-presseavisene skulle samles til et rike. Senere ble hun direktør i Aftenposten - der hun skal ha vært en av de store forkjemperne for det aviseide FINN.no.

Senere ble hun sjef i Scandinavia Online i Norge og ble utnevnt til toppsjef i Norden før hun plutselig ble skjøvet ut av selskapet. Hva som egentlig skjedde og hva slags fallskjerm Idebøen fikk med seg er ennå ikke blitt kjent i detalj.

Nå konsentrerer Idebøen seg om å kjempe mot de store konsulentselskapene i Norge. Som leder for lilleputten Halogen, som ble til etter at et Internett-konsulentselskapet gikk sammen med konsulentselskapet Arkwright, skal Idebøen og hennes 54 opplyste konsulenter spre det glade budskap om e-ens og m-ens fortreffelighet til styrerommene i de toneangivende selskapene i Norge.

Les mer om Idebøens jobb:Kirsten Idebøen i ny toppstilling


- Vi har bygget opp en veldig bra gruppe. Dette er bare toppfolk, sier Idebøen.

- De 55 ansatte i Halogen er for det meste strateger og teknologer, mens 20 prosent er design og kommunikasjonsmennesker. En miks som er veldig riktig, sier Idebøen til digitoday.no, og avslører at antall ansatte innen ett år skal dobles.

- Metodikken til Halogen baserer seg på at det i flere prosjekter er et gap mellom forretningsstrategi, Internett-strategi og implementering. Vi skal levere en helhetlig løsning, ved først å lage en "e-strategi" som er knyttet opp til forretningen, gjøre behovsanalyser og konseptutvikling, deretter utvikle og implementere. Ja, og videreutvikle, sier Idebøen. Å gjøre ting helhetlig, er stikkordet.

Da kan det være en fordel å ha tilgang til styrerommene, en tilgang som Idebøen mener er svært viktig for Halogen. Konsulentselskapet ser ikke på seg selv som et dotcom-verksted.

- Vi er i dag glad for at vi ikke var med på dotcom-kjøret, sier Idebøen.

- Vi er svært lite eksponert for dotcom. Det er flere selskaper som har sittet og fremdeles sitter på gjerdet. Nå er gjennomgangstonen gått fra "get it up!" til "get it right!" Det er bedre tid nå og prosjektene er bedre fundamentert i businessen, fortsetter Idebøen til digitoday.no.

Idebøen tror imidlertid mobilt Internett kommer til å bli stort..

- Vi venter oss ikke en eksplosjon. Det vil bli en gradvis forandring over tid. Det er mange nede i hulene sin i dag og lager løsninger som skal være klare til GPRS. Men brukerne vil kreve brukervennlige tjenester med nytteverdi og underholdning som stikkord, sier Idebøen.

Når det gjelder det forrige store, Business-to-Business, er ikke Idebøen i tvil: Dette kommer med full styrke. Men ikke med en gang.

- Vi jobber i dag med store e-procurement-prosjekter (innkjøp). Dette er prosjekter som tar flere år. Business-to-Business er ikke noe som kommer over natten, det er en systematisk oppbygging. Det er tydelig at de store bedriftene ser dette, og at de er på rett vei med implementering av slike systemer. Innen to til tre år vil det nok se annerledes ut, sier Idebøen.

- I 2001 vil det være mer nøkternhet. Det vil være fokus på strategi, og solide businessmodeller. Dessuten tror jeg at konsulentbransjen vil komme tilbake, med mer tilpassede organisasjoner, sier Idebøen. Hun mener at det er en konsolideringsbølge på vei i konsulentmarkedet, og at de amerikanske selskapene vil komme inn i det europeiske og nordiske markedet for fulle seil.

- Blant annet C-Brigdes oppkjøp av Bekk Consulting er en pekepinn på dette. Det nordiske markedet er svært interessant for amerikanerne, avslutter Idebøen.

Til toppen