Idebøens avgang blir advokatmat

Det blir mer og mer tydelig at Idebøen ble skviset ut fra lederstolen i SOL før hun hadde begynt. Sverre C. Munck hevder at Idebøen aldri har vært ansatt som konsernsjef i SOL, mens hun mener det motsatte. Nå koker det opp til advokatmåltid av det formidable slaget, i skyggen av SOLs børsnotering.

Kirsten C. Idebøen skulle bli lederen for det største Internett-selskapet i Norden. Men slik ble det ikke. Mye tyder på at Idebøen ble skviset ut av styret i SOL. Nå er hun i kamp med Schibsted og SOL for å få kompensasjon.

Det som har skjedd med Kirsten Idebøen kan forklares ut ifra det som står i SOL-konsernets børsprospekt. Her står det i klartekst at SOL har mottatt en påstand "fra en person som påstår" (sic!) dels at hun var ansatt i selskapet og skulle tiltre posisjonen som administrerende direktør og dels at selskapet ikke har fulgt opp avtalen med henne. Det er ingen tvil om at den omtalte "personen" er Idebøen, og det er heller ingen tvil om at SOL mener hun aldri har vært ansatt i selskapet SOL AB, og i alle fall aldri som toppsjef.

Det er ikke Idebøen eller hennes advokat, Birger Nilsen, enig i.

- Vi er forundret over dette. Leser man en børsmelding fra Schibsted og SOL fra første desember 1999, går det tydelig frem at Kirsten C. Idebøen ble ansatt i selskapet, sier advokat Nilsen til digi.no. Han vil ellers ikke kommentere hva Idebøen eller han kommer til å foreta seg fremover. Men noe blir det.

Og Nilsen har rett: På Schibsteds hjemmesider står det å lese en pressemelding som beskriver ansettelsen av Idebøen som konsernsjef i "Pan SOL." I pressemeldingen står det at "Styret i SOL har ansatt Kirsten Idebøen (36) som konsernsjef i det nye selskapet "Pan SOL" fra 1. januar 2000. Konsernledelsen vil sitte i Stockholm."

I pressemeldingen står det videre at Franco Fedeli blir satt inn i styret i "Pan SOL." Fedeli er tidligere toppsjef i Icon Medialab og Tele2. I dag sitter han i styret i selskapet SOL AB, ikke Pan SOL (som ifølge styreformann i SOL, Sverre Munck, aldri har eksistert).

- Schibsted skriver i en pressemelding at Idebøen ble ansatt som konsernsjef i Pan SOL den 1. desember i fjor. Hvordan kan du da si at hun aldri har vært ansatt i selskapet, Munck?

- Hvis du leser meldingen så ser du at det selskapet hun ble ansatt i ikke eksisterer. Det selskapet hun ble ansatt i, ble av ulike grunner ikke opprettet, og er ikke det samme selskapet som SOL, sier Munck på telefon fra utlandet.

- Hva var det som gjorde at dette selskapet ikke ble opprettet og at Idebøen ikke fikk stillingen i SOL AB?

- Jeg kommenterer ikke personalpolitikk, svarer en travel og ordknapp Munck.

Han ville ikke svare på hvorfor man ansetter ledere til et selskap som ikke eksisterer.

Det som er realiteten er at Idebøen ble ansatt av styret i SOL, som konsernsjef i "Pan SOL." Etter hva digi.no forstår, var navnet "Pan Sol" bare et arbeidsnavn på SOL AB, et konsern som inneholder alle SOL-selskapene i Norden. Dette selskapet har nå etablert hovedsete i Stockholm og blir ledet av Birger Steen, som tidligere jobbet under Sverre C. Munck i Schibsted.

Flere advokater og jurister digi.no har snakket med, stiller seg undrende til Idebøen-saken. De sier dette er en sak som "opplagt kommer til å bli advokatmat".

Hvis det er slik at styret i SOL har gitt Idebøen en stilling i et selskap som plutselig ikke lenger eksisterte, bare for å bli erstattet med et nytt selskap like etter, kan SOL ha et problem, skal en tro advokatene digi.no har snakket med. De mener dette ikke er en god nok grunn til å "sparke" Idebøen ut og at hun i et slikt tilfelle hadde krav på kompensasjon eller samme stilling i det nye selskapet (SOL AB).

En advokat i selskaps- og arbeidsrett sier til digi.no at han mener denne saken vil havne under arbeidsmiljøloven kapittel 12 A, som omhandler overdragelse av virksomhet.

Det påfallende i denne saken er at partene holder fullstendig tett. Ingen vil si noe. digi.no snakket med Kirsten Idebøen fredag formiddag, men heller ikke hun ville kommentere noe rundt saken.

Én ting er i alle fall sikkert. Hvis SOL forholder seg til Idebøen og hennes krav, som de er skissert i SOLs børsprospekt (som kan lastes ned fra SOL-konsernets nettsider), så braker det om kort tid løs en ellevill kamp om aksjer, opsjoner og brutte løfter.

Les også digi.nos analyse av SOLs børsplaner:


Langt frem til finansielt SOLskinn

Til toppen