BEDRIFTSTEKNOLOGI

Ideer om nye avgifter på datautstyr

I stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett som diskuteres i Stortinget i dag, åpner Finansdepartementet for å utvide kassettavgiften til CD-R og DVD-skiver, og radio/tv-avgiften til datahøyttalere og annet datautstyr.

Eirik Rossen
19. juni 1998 - 12:44

På dagens sakskart i Stortinget står fem innstillinger fra finanskomitéen. De to første er godt egnet til å stimulere taletrengte representanter. De dreier seg om revidert nasjonalbudsjett 1998, og omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1998. De mulige avgiftsutvidelsene er en liten del av meldingen om revidert nasjonalbudsjett, og det er ikke sikkert at de blir gjenstand for særlige kommentarer. Men hos Kontor- og datateknisk landsforening (KDL) er generalsekretær Per Morten Hoff i full beredskap. Saken blir uansett en del av diskusjonen rundt statsbudsjettet for 1999 til høsten.

Anslaget for statens inntekt fra kassettavgiften er 38 millioner kroner. Finansdepartementet skriver i stortingsmeldingen at "bruk av lyd- og videokassetter i stadig større grad erstattes av ikke-avgiftspliktige produkter med samme bruksområde". Det skaper en "uønsket konkurransevridning" at opptak av lyd og bilder i større grad skjer på CD-er og DVD-skiver som omfattes av det generelle fritaket for datautstyr. Departementet innrømmer at utvidelsen av kassettavgiften til CD-er og DVD-skiver også vil kunne ramme harddisker og disketter, noe som "antas ikke å være i tråd med Stortingets intensjon om fritak for multimediautstyr".

I kjent stil unnlater selvfølgelig departementet å spørre seg selv hvorfor Norge, som eneste land i verden, skal krampaktig holde på en kassettavgift som ikke bare er umulig å holde a jour med den teknologiske utviklingen, men som knapt kan være verdt det administrative apparatet som skal til for å håndheve den.

Radio/tv-avgiften omfatter "alt materiell som kan brukes til gjengivelse av lyd eller bilde. Multimediautstyr tilknyttet datamaskiner er imidlertid fritatt for avgift." Avgiften beriker statskassen med 330 millioner i år, nesten ti ganger så mye som kassettavgiften. Meldingen inneholder lange betraktninger rundt datahøyttalere - som i dag er fritatt for avgift - "kombinerte produkter", hvor vanskelig det er å trekke skillelinjer, og hvilke konkurransevridende følger det får at utstyr som faller inn under kategorien "data" blir fritatt. Skarpe avgiftshjerner har merket seg at PC-er med CD-R kan brukes til å "motta eller gjengi kringkastede signaler på samme måte som en kassettspiller, og er således etter departementets oppfatning avgiftspliktig."

Det som burde terge Stortinget, som for ikke lenge siden opptrådte enstemmig mot en slik avgiftsutvidelse, er denne konklusjonen: "Departementet tar sikte på å innarbeide disse produktene i forskriften som angir de avgiftspliktige produktene."

Finansdepartementet er på kollisjonskurs med Nærings- og handelsdepartementet.

- Lars Sponheim har konsekvent markert seg som motstander av nye avgifter på IT-utstyr, sier KDL-høvdingen Hoff. - Vi har fått gehør for synspunkter om at det i en tid da det er svært viktig å spre bruken av datautstyr, er svært lite hensiktsmessig å innføre avgifter som kan bidra til nye sosiale skiller. Dessuten er det absurd å belegge utstyr som primært brukes til å behandle informasjon, med avgifter som har sitt opphav i en helt annen bransje. Radio/tv-avgiften kom etter krigen som et tiltak for i finansiere NRK, og tilsvarende avgifter er avskaffet i alle andre land. Ingen andre land har eller vurderer avgifter på IT-utstyr.

Hoff forteller at det kan være rimelig tvil om avgiften er i samsvar med Norges forpliktelser etter WTO-avtalen. Han er i ferd med å undersøke dette nærmere. Ellers er han spesielt opprørt over departementets argumentasjon rundt datahøyttalere.

- Departementet gjengir feilaktige påstander om at avgiftsfritatte datahøyttalere kan brukes om hverandre med avgiftsbelagte høyttalere til stereoanlegg, tv og radio, blant annet fordi pluggen skal være den samme. Vi har fått med oss Leverandørforbundet Lyd og Bilde til å forklare skriftlig at det dreier seg om produkter med ulik kvalitet, prisnivå, teknologi, bruk og tilkopling, og at det følgelig ikke dreier seg om konkurrerende varer i det hele tatt.

Hoff peker videre på at den måten departementet tenker å beregne avgiften på, kan doble prisen på vanlige datahøyttalere.

- Hvis resonnementene i stortingsmeldingen blir stående, kan vi tenke oss radio/tv-avgift på alt utstyr som er i stand til å motta eller behandle kringkastede signaler og som er utstyrt med høyttalere. I praksis åpner dette for avgifter ikke bare på PC-er, men også på telefoner og mobiltelefoner.

Venstre, Høyre og FrP synes å være klare allierte i kampen mot avgiftsutvidelser som kan ramme IT-utstyr. Finansministerens og statsministerens partier kan la seg presse av sitt pengebehov, og av et Arbeiderparti som i sin tid prøvde å utvide avgiftene uten å gå veien om Stortinget.

Hoffs utfordring er klar:

- Disse avgiftene bør avskaffes i sin helhet!

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.