Idex i kinesisk millionavtale

Norsk fingerteknologi i biometrisk ID-kort.

Idex i kinesisk millionavtale
Biometriske ID-kort er en av mange mulige anvendelser av SmartFinger-teknologien til Idex.

Den norske leverandøren av fingeravtrykksteknologi, Idex, melder at de har inngått en intensjonsavtale med et ikke-oppgitt kinesisk selskap som de hittil har samarbeidet med i et pilotprosjekt.

Prosjektet skal nå føres videre. Intensjonsavtalen åpner for volumordre av Idex-sensoren SmartFinger, og har en anslått verdi på 35 millioner kroner i 2013 og 2014.

Idex-sjef Ralph Bernstein forteller at prosjekt går ut på å implementere SmartFinger i et program for biometris ID i Kina.

– Det åpnes for svært store volumer fra 2015 og videre fram i tid.

Avtalen stadfester spesifikke volumer som skal leveres i 2014, og langt større volumer fra 2015.

Det aktuelle ID-kortet skal kvalifiseres i annen halvdel av 2013. Gitt at kvalifiseringen går i orden, skal Idex og det aktuelle kinesiske selskapet inngå en kommersiell avtale, heter det.

Bernstein fortalte i et intervju med digi.np i oktober at Kina vurderer å innføre et nasjonalt ID-kort med biometri og at Idex samarbeider med et kinesisk selskap, Shen Zhen Huajing, med tanke på dette prosjektet. Dette samarbeidet ble først nevnt i april i fjor, se artikkelen Idex med på ID-prosjekt i Kina.