Idex oppdager at «ting tar tid»

Trøsten er at ingen partner hopper av, flere er i sikte, og alle beholder troen.

Et særtrekk med teknologien til Idex er at fingeravtrykket som skal kontrolleres, lagres i selve sensoren. Det betyr at biometri kan anvendes uten en sentral database for biometrisk informasjon. Anvendelsene er mange.
Et særtrekk med teknologien til Idex er at fingeravtrykket som skal kontrolleres, lagres i selve sensoren. Det betyr at biometri kan anvendes uten en sentral database for biometrisk informasjon. Anvendelsene er mange.

Trøsten er at ingen partner hopper av, flere er i sikte, og alle beholder troen.

Idex la fram tallene sine i morges. Selskapet utvikler og markedsfører fingeravtrykkssensoren SmartFinger Film. Den grunnleggende teknologien er klar, og har vært demonstrert av selskapets partnere på toneangivende fagmesser der de har vakt internasjonal oppsikt. Tallet på partnere er økende, og ingen har hittil hoppet av. I fjerde kvartal kom tre nye partnere: Card Tech, Embedx og Future Electronics, alle kjente leverandører innen ID og biometri.

Fasen med tilpasning av teknologien til kommersielle produkter er kritisk for ethvert utviklingsselskap, og tar som regel lenger tid og større ressurser enn planlagt.

Idex har måttet øke sin faste stab fra ti til femten årsverk i løpet av 2011, og har i tillegg fire til fem årsverk på kontraktbasis. Innsatsen innen forskning og utvikling ble doblet fra 2010 til 2011, et år der man hadde håp om å komme over i volumproduksjon, noe man ikke har greid ennå.

– I fjerde kvartal 2011 og i første kvartal 2012 gjorde flere eksisterende og potensielle nye partnere framskritt i sine utviklings- og designprogrammer, heter det i den publiserte delårsrapporten.

Fortsettelsen lyder slik:

– Alle prosjekter pågår fortsatt, men framdriften i hvert prosjekt har varier, og noen prosjekter ligger etter den opprinnelige tidsplanen. Dette er ikke uvanlig i slike prosjekter. Typiske årsaker er uforutsette hendelser knyttet til mannskap, utvidet analyse av alternative konstruksjoner eller at tekniske gjøremål har krevet mer tid enn opprinnelig forutsatt. Idex støtter partnerne med programvareutvikling og sensorintegrering for å sikre en sømløs integrasjon av Idex’ løsninger i kundenes produkter. Flere hundre sensorer samt et antall evalueringspakker og demonstrasjonsmoduler er levert partnere for anvendelse i demonstrasjoner og prototyper.

Også opplegget for volumproduksjon er forsinket.

– Det er gjort framskritt i fjerde kvartal, men situasjonen er ikke løst fullt ut. Idex arbeider intenst med nåværende leverandører for å etablere tilstrekkelig kapasitet til å kunne levere volumbestillinger. Vi kvalifiserer også nye leverandører i visse produksjonsdeler.

Her nevnes utvidede og nye avtaler med Ionics EMS med tanke på volumproduksjon av sensoren.

I februar fortalte Idex at de søker etter en strategisk investor og har engasjert Pareto for å finne en. Det er intet nytt fra den fronten.

Regnskapet bærer preg av minimal omsetning og økte utgifter.

I 2011 innbragte salget av evalueringsutstyr 99 000 kroner. Den andre inntektsposten er en bevilgning på 1,32 millioner kroner gjennom VerdIKT. Utgiftene økte fra 27,9 millioner kroner i 2010 til 38,8 millioner i 2011. Bunnlinjen – nettoresultat etter skatt – er minus 37,4 millioner kroner i 2011 mot 27,9 millioner kroner i 2010.

Delårsrapporten er klar på at selskapet må tilføres penger i løpet av andre kvartal.

Hovedrisikoen som hefter ved Idex er evnen til å tjene penger, innrømmes det. Denne evnen oppgis å være avhengig av tre faktorer:

  • Evnen til å utvikle og markedsføre komponenter som partnere kan legge inn i salgbare produkter og systemer
  • Evnen til å verne om selskapets immaterielle verdier
  • Evnen til å opprettholde en konkurransefordel

Idex tror på teknologien sin: De mener sensoren er blant de beste når det gjelder biometrisk ytelse, og at den har unike egenskaper. Toppsjef Ralph Bernstein understreker ofte det spesielle med SmartFinger Film: Fingeravtrykket som skal kontrolleres, lagres i selve sensoren. Det er ikke avhengig av noen sentral database over fingeravtrykk, og det skal ikke la seg gjøre å bytte lagret fingeravtrykk i ettertid.

Idex må altså sørge for at selve produktet utvikles i takt med den øvrige teknologiutviklingen, og samtidig tilfredsstille krav fra et økende antall partnere. De rammes av den alminnelige opplevelse av at «ting tar tid» og befinner seg i den kritiske fasen der suksess kan være rett rundt hjørnet.

Til toppen