IDG satser på sertifiseringskurs uten sertifisering

IDG Communications ekspanderer og etablerer IDG Kompetanse - praktisk IT-opplæring. Målet er å tilby sertifiseringskurs, men selve sertifiseringen utelates.

IDG Communications ekspanderer og etablerer IDG Kompetanse - praktisk IT-opplæring. Målet er å tilby sertifiseringskurs, men selve sertifiseringen utelates.

IDG Kompetanse retter seg mot bedrifter og organisasjoner som ønsker å øke nytteverdien av dagens informasjonsteknologi, skriver selskapet i en pressemelding. IDG satser på et bredt kurs-spekter; både tunge nettverkskurs og kurs for vanlige PC-brukere.

Hovedkonseptet er hentet fra IDG Danmark, som har drevet suksessrik IT-opplæring i snart seks år.

Målet er å tilby kvalitetskurs som sertifiseringskurs, men selve sertifiseringen utelates. Dette er ifølge pressemeldingen fordi bedriftsledere opplever at ansatte som er sertifisert ofte forsvinner til konkurrerende bedrifter. Ved at de ansatte ikke sertifiseres får arbeidsgiver like stor fordel av opplæringen som den enkelte medarbeider, mener IDG.

Marianne Tubaas, som er prosjektleder for IDG Kompetanse, sier til digi.no at de ansatte som oftest ikke legger vekt på sertifisering selv heller, så lenge de ikke må være sertifisert for å gjøre jobben sin.

- Erfaringer fra kursholdere er at fokus blir satt på eksamen istedenfor innhold. Det blir litt som på ungdomsskolen, og elevene får mindre ut av kurset.

IDG satser også på firmatilpassede kurs. IT-kompetansen til firmaets ansatte, intellektuell kapital, er med på å gi bedriften et sterkt konkurransefortrinn. Det er ikke lenger nok med bare det beste data-utstyret.

Tubaas forteller at det første kurset går av stabelen 25. august. For hele august måned er det budsjettert med ti deltakere.

- Vi har fått ni påmeldinger til det første kurset allerede, så det ser lyst ut. Et realistisk mål er å få 140 deltakere i løpet av høstsemesteret.

Til toppen