Idiotisk skattepolitikk på Internett

Mens USA og Clinton-regjeringen har definert Internett som skattefri sone, står skattekåte europeiske byråkrater, uten særlig forståelse for nytten av å stimulere næringslivet, klar med sine sugerør. Skatteforslagene går fra den ene idiotiske ytterlighet til den andre.

Mens USA og Clinton-regjeringen har definert Internett som skattefri sone, står skattekåte europeiske byråkrater, uten særlig forståelse for nytten av å stimulere næringslivet, klar med sine sugerør. Skatteforslagene går fra den ene idiotiske ytterlighet til den andre.

Overivrige skattehauker er på gang igjen. Den fryktede bit-avgiften, hvor man betaler en avgift basert på mengden med informasjon lastet ned over nettet, er et yndet tema i OECD-sammenheng. Skattebyråkrater fra Storbritannia, Canada, Nederland og Sverige er samlet for å se hvordan de skal få best mulig skattegrep om det voksende Internett. Clintons forslag om å gjøre Internett til en skattefri sone for alt som kan lastes ned, har de ingen sans for.

Det er ingen strid om fysiske varer som bestilles over Internett og skipes fysisk til bruker, der fungerer eksisterende skatte- og avgiftsmekanismer greit. Problemet dreier seg om varer som kan lastes ned over Internett. USA har sagt seg villig til å gi opp skatt på nedlastede varer; de regner med å få sitt igjen via økt bedriftsbeskatning som følge av handelsvekst. I Europa, derimot, hvor moms står for en meget stor del av statlige inntekter, finnes ingen slik villighet.

Skatteforslagene går fra den ene idiotiske ytterlighet til den andre.

Noen har foreslått at selskaper som selger varer (her snakker vi om elektronisk nedlastbare varer) internasjonalt skal ta seg momsbetalt, avhengig av hvilket land kunden bor i, for så å sende momsen til de rette myndighetene. Det vitner om enorm byråkratisk iver med tilhørende manglende forretningsforståelse å forvente at bedrifter skal ha momsregnskap i alle land de selger til. Tenk deg det momsoppgjøret!

Den andre ytterlighet i avgiftsdebatten på Internett er bit-avgiften. Her skal myndigheter ta seg betalt proposjonalt med mengden informasjon som lastes ned. Dette er så dumt og forretningshemmende at det burde falle på sin egen urimelighet, men dessverre kan vi ikke være sikker på det. Slipper myndighetene til på dette feltet er løpet kjørt. Hvor ofte fjerner myndigheter en bomstasjon eller hvor setter de ned bomavgiftene? Her ser jeg for meg et villniss av uhåndterlige regler med et tilhørende byråkrati som næringslivet skal bekoste.

Andre byråkratiske talenter snakker om at man må på postkontoret for å betale momsen for dagens nedlastinger - nok en genistrek.

Alle skjønner at myndigheter skal samle inn avgifter, men de må besinne seg. Ydmykt oppfordrer vi alle skattebyråkrater og politikere om å

  • ha respekt for at handel bør stimuleres, ikke hindres,
  • være ydmyk overfor innsamlede midler,
  • huske at merverdiavgift ikke er en verdiøkende tjeneste,
  • innse at kapital i private hender skaper jobber, vekst og verdier,
  • gjøre jobben lettere for bedrifter, ikke vanskeligere, og
  • begrense skjemaveldet.

Det globale Internett har nå fått så stor fremdrift at det eneste som kan stoppe det er sensur eller avgifter. La oss håpe at politikerne mislykkes i sine forsøk på å overstyre eller skatte det i hjel.

Til toppen