– IE bruker minst strøm

Microsofts nettleser seirer i Microsoft-finansiert undersøkelse.

– IE bruker minst strøm
Diagrammene i den Microsoft-bestilte Fraunhofer-undersøkelsen viser at Internet Explorer bruker mindre effekt på å vise populære nettsteder enn det som er tilfellet for Chrome og Firefox. Bilde: Fraunhofer USA

For mange pc-brukere er nettleseren den mest brukte applikasjonen. For disse vil nettleserens påvirkning på pc-en totale energiforbruk kunne ha betydning, spesielt på bærbare og batteridrevne pc-er.

Center for Sustainable Energy Systems ved Fraunhofer USA har på oppdrag fra Microsoft bygget videre på en tysk undersøkelse utført av TÜV Rheinland om energieffektiviteten til ulike nettlesere.

I den nye Fraunhofer-undersøkelsen ble Internet Explorer 10 sammenlignet med Google Chrome 26 og Mozilla Firefox 20. Nettleserne ble testet på fire stasjonære og seks bærbare pc-er, samtlige utstyrt med Windows 8. På maskinene var også Windows Defender og Adobe Flash 11.7 installert.

I undersøkelsen ble effektbruken til pc-ene målt ved ulike scenarier. Blant annet ble effektnivået målt med intervaller på 1 sekund over en periode på seks minutter ved besøk på ti av de meste besøkte nettstedene i USA. Dessuten ble effektbruken ved avspilling av både Flash-basert og HTML5-basert video testet. I tillegg ble Microsofts egen Fishbowl-test brukt i undersøkelsen.

I gjennomsnitt første nettleserbruken til at effektbruken økte med mellom 7 og 13 prosent på bærbare pc-er, og mellom 3 og 5 prosent på stasjonære pc-er. Stasjonære pc-er bruker betydelig mer strøm på «tomgang» enn det som er tilfellet for bærbare pc-er.

I de aller fleste av deltestene, men ikke i alle, gjør Internet Explorer 10 det bedre enn de Firefox 20 og Chrome 26. Chrome krever jevnt over noe mer effekt enn det som er tilfellet for Firefox.

Gjennomsnittlig er IEs forsprang til Firefox større enn Firefox' forsprang til Chrome. I Fishtank-testen er det faktisk Firefox som i gjennomsnitt trekker minst effekt av alle.

Avspilling av video i Flash er i de fleste tilfeller mer energikrevende enn HTML5-avspilling direkte i nettleseren. Forskjellene er størst på stasjonære maskiner. På de bærbare er Flash-avspilling mest effektivt med to av de tre nettleserne, IE og Firefox.

Rapporten fra Fraunhofer inneholder mange detaljer, blant annet om hver enkelt måling som har blitt utført.

Konklusjonen i den Microsoft-bestilte undersøkelsen er at Internet Explorer 10 i gjennomsnitt trekker noe mindre effekt enn de to viktigste konkurrentene på dette utvalget av nettsteder og pc-er. Selv om forskjellene i flere av deltestene er svært liten, er det likevel en klar tendens.

Bemerkninger

Rapporten sier ingenting om hvorfor IE trekker mindre strøm, men det at Internet Explorer er en del av selve operativsystemet, kan ha betydning.

I rapporten nevnes det derimot at timer-frekvensen til JavaScript ble satt til «conserve power» i strømsparingsinnstillingene til Windows. Normalt er denne innstillingen satt til «maximum performance». Denne innstillingen har bare betydning for Internet Explorer. Fraunhofer har ikke undersøkt hvilken effekt dette har hatt for resultatene. Det er ikke oppgitt om noe tilsvarende er gjort for de to andre nettleserne, eller om det i det hele tatt er mulig. Lavere frekvens kan også ha betydning for ytelsen og nøyaktigheten til webapplikasjonene. Dette er forhold som undersøkelsen ikke tar opp.

Også i 2011 presenterte Microsoft en undersøkelse som skal demonstrere at Internet Explorer bruker mindre effekt enn konkurrentenes nettlesere.

    Les også:

Les mer om: