IE taper flest brukere til Chrome

Selv om nyhetens interesse er over for Google nettleser, brukes den fortsatt av mange.

De mest brukte nettleserene blant digi.nos lesere i uke 40 2008. Andelen til Chrome vises som en del av "Other"-kategorien. Illustrasjon: TNS Gallup.
De mest brukte nettleserene blant digi.nos lesere i uke 40 2008. Andelen til Chrome vises som en del av "Other"-kategorien. Illustrasjon: TNS Gallup.

Selv om nyhetens interesse er over for Google nettleser, brukes den fortsatt av mange.

Google overrasket de fleste da selskapet den 2. september i år slapp den første betautgaven av selskapet helt nye nettleser, Chrome. Interessen for den nye nettleseren viste seg å være svært høy. Allerede dagen etter utgivelsen hadde bruken av Chrome med god margin passert både Safari, Firefox 2.x og Internet Explorer 8 beta blant digi.no-leserne. Hele 6,9 prosent av besøkene på digi.no denne dagen ble gjort med Chrome.

Ikke overraskende er dette fortsatt den høyeste andelen vi har målt for Chrome til nå. Nyhetens interesse går gjerne raskt over, og går, en drøy måned senere, var andelen som benyttet Chrome til å besøke digi.no redusert til 2,2 prosent. Andelen er omtrent den samme i helgen som på hverdagene.

Likevel har Chrome greid å ta en viss markedsandel, til tross for nettleseren er en ganske tidlig testversjon. Internet Explorer 8, som kom i en ny testutgave bare en uke tidligere enn Chrome, ble i går benyttet av 1,4 prosent av dem som besøkte digi.no. Tallet er omtrent det samme i helgen som i resten av uken.

I tabellen nedenfor har vi sammenlignet tallene for uken før betaversjonen av Chrome ble sluppet (uke 35), med tallene fra forrige uke (uke 40).

Nettleser Andel uke 35. Andel uke 40
Firefox 3.x 31,3 % 34,1 %
IE 7.x 32,2 % 30,5 %
Opera 9.x 12,6 % 11,5 %
IE 6.x 10,9 % 9,6 %
Safari 3.x 4,3 % 4,5 %
Firefox 2.x 6,0 % 2,9 %
Chrome 0.x 0,0 % 2,5 %
IE 8.x 0,9 % 1,4 %
Andre 1,8 % 3,0 %
 
IE totalt 44,0 % 41,5 %
Firefox totalt 37,3 % 37,0%

Andelen på 2,5 prosent som Chrome har oppnådd blant digi.no-leserne, har nødvendigvis skjedd på bekostning av andre. Tallene tyder på at Firefox har tapt lite til Chrome. Andelen Firefox 3-brukere har tvert imot økt såpass kraftig i løpet av september, at dette er nå er den mest brukte nettleseren blant digi.no-leserne. De fleste av de nye brukerne ser dog ut til å være tidligere Firefox 2-brukere som har oppgradert til Firefox 3. Den totale andelen til Firefox har likevel gått ned med 0,3 prosentpoeng i den aktuelle perioden.

Heller ikke Apples Safari ser ut til å berøres av Chromes inntreden på arenaen. Dette kan trolig enkelt forklares med at nesten alle digi.no-lesere som benytter Safari, samtidig benytter Mac. Andelen er på over 90 prosent. Chrome finnes som kjent foreløpig bare til Windows.

Noe verre har det gått med Opera. Her har andelen gått ned fra 12,6 prosent i slutten av august til 11,5 prosent i begynnelsen av oktober.

Verst er det likevel med Internet Explorer. Til tross for at bruken av IE6 skrumper inn, synker også andelen for IE7 i den aktuelle perioden, slik at dette ikke lenger er mest brukte nettleseren blant digi.no-leserne. Kun IE8 beta oppnår økt andel. Andelen som Internet Explorer totalt har tapt blant digi.nos lesere, tilsvarer temmelig nøyaktig den andelen Chrome har stabilisert seg på etter én måned.

Som vanlig må det understrekes at statistikken kan inneholde feil. Den gjengir dessuten kun tall for digi.no, som er mer orientert om hvilke nettleseralternativer som finnes, enn det de fleste andre nettleserbrukere er. Blant annet er andelen til Internet Explorer normalt betydelig høyere hos norske nettsteder med mer generell profil, enn hos digi.no.

Til toppen