IE6-kampanjen gir resultater

Bruken av den gamle nettleseren synker, mens en helt annen nettleser vokser kraftig.

IE6-kampanjen gir resultater

Bruken av den gamle nettleseren synker, mens en helt annen nettleser vokser kraftig.

I midten av februar startet det som etter hvert ble en temmelig omfattende kampanje mot Internet Explorer 6 blant norske nettsteder. Selv om det nok er altfor tidlig å trekke noen endelig konklusjon om effekten av kampanjen, regnet vi med å kunne se en viss endring i nettleserstatistikken. Det var det da også.

Vi har denne gang sett på statistikk for digi.no og vårt søsternettsted Dinside.no for ukene 6-7 og 9-10 (så langt), det vil si før og etter kampanjen som startet i uke 8.

Blant digi.no-leserne er nedgangen i bruken av IE6 ganske forsiktig. Andelen har i denne perioden gått ned fra 8,3 prosent til 7,0 prosent. Men samtidig viser tallene at også IE7 taper andeler i denne perioden. Faktisk har andelen som besøker digi.no gått ned fra 29,4 til 27,4 prosent.

Selv om Microsoft nå anbefaler alle om å ta i bruk IE8, siden den i praksis er ferdig, ser ikke denne oppfordringen ut til å fulgt av digi.no-leserne. I løpet av februar økte IE8-andelen bare med 0,1 prosentpoeng til 3,3 prosent.

Den totale andelen for Internet Explorer på digi.no 41,3 til 37,8 prosent i løpet av februar.

Blant leserne av Dinside.no er utviklingen for Internet Explorer en helt annen. Andelen av leserne som har besøkt Dinside.no med IE6 har gått ned fra 12,8 til 10,6 prosent. Samtidig har andelen til IE7 vokst fra 50,0 til 51,5 prosent. IE8 ligger stabilt på 0,9 prosent.

Den totale andelen til Internet Explorer på Dinside.no synker i løpet av februar fra 63,7 til 63,1 prosent.

Det at Dinside.no-leserne i større grad har fulgt oppfordringene fra IE6-kampanjen, er ikke så overraskende. Dinside.no henvender seg til konsumenter, mens et flertall av leserne til digi.no besøker på tidspunkt hvor det fleste er på jobb. Det er liten tvil om at mange bedrifter vil bruke lenger tid på å kvitte seg med de siste restene av IE6 enn det privatpersoner kan gjøre.

Også andre nettsteder opplever i IE6-bruken. Det melder mange i Twitter-meldinger de siste dagene.

Også i bruken av de øvrige nettleserne på digi.no er det endringer. Dette gjelder ikke minst Safari, som vokser kraftig i den aktuelle perioden, fra 4,9 til 8,1 prosent.

Dette skyldes nesten utelukkende den nye betaversjonen av Safari 4, som kom for en drøy uke siden. Om dette kun er et blaff på grunn av nyhetens interesse, vil vise seg i løpet av få uker.

Også på Dinside.no øker bruken av Safari, men bare fra 3,6 til 4,7 prosent.

Firefox-andelen vokser stadig på digi.no, denne gangen fra 36,8 til 37,2 prosent. Nesten 90 prosent av Firefox-brukerne benytter den nyeste versjonen, 3.0.6. Bare en håndfull benytter betaversjonene av Firefox 3.0.7 og 3.1.

På Dinside.no ligger Firefox-bruken stabilt på 23,4 prosent i perioden.

Opera ligger på tredjeplass hos både digi.no og Dinside.no, men andelen er langt høyere hos digi.no, hvor andelen ligger ganske stabilt på 12,5 prosent. På Dinside.no synker andelen fra 7,0 til 6,6 prosent.

Den siste av nettleserne med brukerandel på over 1 prosent er Chrome. Andelen ligger stabilt på 3,7 prosent hos digi.no og på 2,0 prosent på Dinside.no.

Alle tall i denne artikkelen er hentet fra Google Analytics. Det finnes en rekke potensielle feilkilder som kan påvirke tallene.

    Les også:

Til toppen