IE6 støtter ny personvernstandard

Microsoft oppgraderer nettleseren Internet Explorer til versjon 6 i august. Blant nyhetene er en implementering av en ny standard for personvern, P3P fra konsortiet W3C.

P3P står for Platform Privacy Preferences, og er et prosjekt drevet av World Wide Web Consortium (W3C). Anbefalingene ble offentliggjort i mai i år. Hensikten er å gi brukerne kontroll over nettsteders innsamling av personopplysninger.

P3P krever at brukeren innstiller nettleseren på hva slags vern man ønsker av egne personopplysninger, ved å fylle ut et skjema i selve nettleseren. Samtidig må nettstedet uttrykke sin personvernpolitikk på tilsvarende måte, og gjøre denne politikken lesbar for brukerens nettleser. Hvis nettstedet ønsker rettigheter utover det brukeren har innstilt på, må det innhente brukerens tillatelse før det kan legge igjen en "cookie". Nettsteder som ikke uttrykker sin personvernpolitikk etter P3P-standarden, kan ikke legge igjen cookies hos brukere med en P3P-kompatibel nettleser.

Standarden er utarbeidet i samarbeid mellom ledende IT-aktører, markedsføringsorganisasjoner og personvernorganisasjoner. Microsoft Corporation har deltatt i dette samarbeidet, og kunngjorde svært tidlig at Internet Explorer ville tillempe P3P-ordningen.

Beta-testere av Windows XP, som Internet Explorer 6 er en del av, merket P3P-implementasjonen ved at det var flere annonser som nettleseren lot være å vise.

Dette har utløst stor virksomhet blant nettannonsører for å sikre at deres nettsteder retter seg etter P3P-standarden innen Windows XP lanseres 6. november i år.