IE7 ikke lenger verdens mest brukte nettleser

Internet Explorer taper stadig markedsandeler til konkurrentene.

IE7 ikke lenger verdens mest brukte nettleser

Internet Explorer taper stadig markedsandeler til konkurrentene.

StatCounters tall fra forrige uke viser at Firefox 3.5 nå er verdens mest brukte nettleser. I løpet av forrige uke passerte den nyeste versjonen av Mozillas nettleser den mest brukte versjonen av Microsoft nettleser, Internet Explorer 7.

Det er flere årsaker til at dette tronskiftet skjer nå. Den viktigste er nok at mange nå erstatter IE7 med IE8. Samtidig øker bruken av Firefox 3.5 fortsatt på bekostning av Firefox 3.0.

Ser man på de samlede tallene for Firefox og IE, så synker bruken av IE betydelig raskere enn det Firefox øker. Det er de mindre brukte nettleserne, først og fremst Google Chrome og Apple Safari, som nå får flest nye brukere.

I uke 51 ble Internet Explorer benyttet av av 55,42 prosent av brukerne. Tallet for Firefox var 30,94. Chrome 3 brukes av 4,86 prosent, mens Safari 4 brukes 3,03. Opera 10 brukes av 1,46 prosent av brukerne som StatCounter registrerer på drøyt 3 millioner nettsteder.

Nettleserandeler globalt i desember 2009 ifølge StatCounter
Nettleserandeler globalt i desember 2009 ifølge StatCounter

Det globale bildet er ikke nødvendigvis samsvarende med det for de enkelte land. Opera er for eksempel den mest brukte nettleseren i Russland, med en brukerandel på drøyt 32 prosent i forrige uke. Men Firefox og IE ligger rett bak.

I Norge har IE en brukerandel på 51,85 prosent, ifølge Statcounters tall fra uke 51. Deretter følger Firefox med 29,91 prosent, Opera med 6,38 prosent, Safari med 5,74 prosent og Chrome med 5,52 prosent.

Diagrammet nedenfor viser nettleserandelene på digi.no i forrige uke.

Nettleserandeler på digi.no uke 51 2009.
Nettleserandeler på digi.no uke 51 2009.
Til toppen