IE8 gjør det best i ytelsestest

Microsoft har offentliggjort egne testresultater.

IE8 gjør det best i ytelsestest

Microsoft har offentliggjort egne testresultater.

Allerede før Internet Explorer 8 har blitt lansert, har Microsoft blitt kritisert for at nettleseren gjør det mye dårligere enn konkurrentene i ytelsestester. Nå er det høyst sannsynlig bare en ukes tid igjen før IE8 blir lansert, og samtidig har også Microsoft kommet med egne ytelsestester av blant annet IE8.

I disse testene gjør IE8 det på ingen måte like dårlig som i de øvrige testene, men så er testene da også utført på en ganske annen måte.

De fleste ytelsestester for nettlesere måler hvor lang tid nettleseren bruker på å kjøre gjennom en rekke JavaScript-rutiner eller på å åpne en mer eller mindre komplisert webside.

JavaScript-testene er viktige fordi JavaScript er en sentral del av Ajax-metoden, som brukes av stadig flere webapplikasjoner. Treg kjøring av JavaScript kan medføre at webappliksjonene oppleves som trege, sammenlignet med vanlige programvare med stort sett samme funksjonalitet.

Dessuten er de fleste websider stadig relativt statiske. Tiden det tar for å åpne en webside er derfor et minst like viktig måltall. Testen iBench måler akkurat dette, men Microsoft mener at den ikke er pålitelige fordi den avhenger av nettleseren sier ifra når en webside er ferdiglastet. Ifølge Microsoft er det forskjeller på definisjonen for at en webside er ferdig lastet, i ulike nettlesere.

Microsoft har i stedet testet hvor lang tid det tar i laste virkelige websider. Selskapet har målt tiden det tar å åpne forsiden til 25 av de mest besøkte nettstedene i verden. Målingene er gjort med IE8, Chrome 1.0 og Firefox 3.0.5.

Selve tidsmålingen er gjort med en videokamera som tar 30 bilder i sekundet. Microsoft beskriver i et dokument, som kan lastes ned fra denne siden, hvordan selve testingen er blitt utført og hvordan hver enkelt kan gjøre egne tester basert på den samme metoden.

Blant annet skriver Microsoft at man må ta hensyn til de mange nivåene av mellomlagring av data mellom webserverne og nettleseren, av varierende belastning på serverne og at nettleserne testes uten at plugins og andre tillegg er lastet sammen med nettleseren.

Hver av sidene må testet ti ganger i hver nettleser. Deretter fjernes de beste og de dårligste resultatene, før man finner gjennomsnittet for resten. Testene bør dessuten gjøres på nytt tolv timer senere.

Tiden det tar i laste forsiden til nettsteder i ulike nettlesere. Utført av Microsoft i januar 2009.
Tiden det tar i laste forsiden til nettsteder i ulike nettlesere. Utført av Microsoft i januar 2009.

Det er mye som kan leses ut fra tabellen over, men interessant er det å se at ingen av de tre nettleserne kommer best ut når leverandørens egen side lastes. microsoft.com lastes raskest i Firefox, mozilla.com lastes raskest i IE8. Også google.com lastes raskest i IE8, ifølge Microsofts måling.

11 av de 25 forsidene lastes raskest i IE8, mens 9 lastes raskest i Chrome. De øvrige 4 lastes raskest i Firefox. Men da er det ikke tatt hensyn til hvor store forskjellene er.

Hvis vi summerer alle de 25 resultatene for hver enkelt nettleser, kommer fortsatt IE8 best ut. Men forskjellen mellom totalt 88,30 sekunder for IE8 og 88,32 sekunder for Chrome er så liten at den må anses å være innenfor feilmarginen.

Totaltiden for Firefox er 95,62 sekunder.

Det må tas med i beregningen at i alle fall Firefox 3.0.x allerede regnes som en ganske gammel nettleser, selv om den ble lansert i fjor sommer. Versjon 3.5, som skal være langt raskere på flere områder, blir trolig lansert innen noen få måneder. Microsoft har ikke tatt med Opera og Safari i testen. Det er ikke utenkelig at minst én av disse hadde fått en veldig god plassering.

Det interessante nå er hvor lenge IE8 greier å holde tritt med konkurrentene. Tre av de fire viktigste konkurrentene er godt i gang med utviklingen av neste generasjon. Firefox 3.5 må også regnes som en betydelig oppgradering.

Hvor mange av de nye nettleserversjonene som blir ferdige i år, er uvisst. Nærmest lansering er selvsagt Firefox 3.5, men også Safari 4 ligger bra an til en lansering dette halvåret.

Microsoft brukte på sin side 2,5 år på å utvikle IE8. Dette inkluderer selvfølgelige en helt ny versjon av presentasjonsmotoren Trident, men selskapets må nok få opp utgivelsestakten betydelig for at Internet Explorer ikke igjen skal bli hengende svært langt etter konkurrentene, også når det gjelder ytelse.

Det ryktes jo at IE8 blir den siste versjonen av Internet Explorer, i alle fall med Trident som presentasjonsmotor. Alternativene det spekuleres om er WebKit, som blant annet Chrome og Safari benytter, eller Gazelle, en helt ny og potensielt langt sikrere nettleser som Microsoft Research utvikler.

Til toppen