If konsoliderer med Software Innovation

Skadeforsikringsselskapet If har valgt å forlenge sitt samarbeid med Software Innovation i forbindelse med utvikling av sin nye felles nordiske forsikringsløsning innen forretningsområdet Industri-forsikring. For Software Innovation har prosjektet/engasjementet en forventet omsetning på 10-15 millioner for året 2004.

If vil med dette konsolidere flere av sine industriforsikringsløsninger inn i en felles nordisk løsning. Prosjektet har stor betydning for If`s Industri-forsikringsenhet, og forventes å gi betydelige besparelser av IT- og driftsmessige karakter.

Løsningen utvikles med basis i systemutviklingsplattformen .Net fra Microsoft. og er et av

de større utviklingsprosjektene av en forretningskritisk løsning på denne plattform i Norden. Software Innovation bidrar i prosjektet med systemutviklingskompetanse og som

systemarkitekter, i nært samarbeid med If`.

- Det å kunne redusere antall IT systemer gir en betydelig gevinst for selskapet, sier IT direktør Kjell Rune Tveita hos If. Prosjektet vil redusere et antall systemer til ett

system innenfor forretningsområdet Industri. Utviklingstiden for systemet er 24 måneder.

- If er en ledende Nordisk virksomhet med sterk representasjon i alle de nordiske landene. Vi ønsker å tilfredsstille nordiske kunder med behov for felles løsninger. I så måte er vårt engasjement for If av stor strategisk betydning, sier konsernsjef Per Kveim i Software

Innovation.

- Konsolidering og samordning av forretningskritiske løsninger vil gi betydelige gevinster for flertallet av tverr-nordiske aktører innen bank, finans og forsikring.

Dette vil være nødvendig for å hente ut markeds- og kostnadsmessige gevinster som resultat av fusjoner og sammenslåelser. Vi er i så måte særdeles tilfredse med at If gjorde et valg av Software Innovation som samarbeidspartner i et av sine viktigste IT-prosjekter,

sier Kveim.

Til toppen