IFS kjøper amerikanske Effective Management Systems

Den svenske ERP-leverandøren IFS sikter mot sitt største oppkjøp hittil. Overtakelsen av EMS finansieres gjennom en emisjon på 400 millioner svenske kroner, forteller markedssjef Bjørn Windfeldt til digi.no.

Den svenske ERP-leverandøren IFS sikter mot sitt største oppkjøp hittil. Overtakelsen av EMS finansieres gjennom en emisjon på 400 millioner svenske kroner, forteller markedssjef Bjørn Windfeldt til digi.no.

IFS (Industrial and Financial Systems) leverer et komponentbasert forretningssystem kjent som IFS Applications. Selskapet avsluttet halvårsregnskapet sitt for 1999 med en omsetningsvekst på 75 prosent. Resultatet ble likevel negativt. Forklaringen er dels oppkjøpet av to mindre amerikanske selskaper, Brainware og Exactium, men hovedsakelig de store ressursene som gikk til den siste oppgraderingen av hovedproduktet, kjent som IFS Applications 2000 og offisielt lansert 1. september, samtidig som det ble tilgjengelig på markedet.

- Dagen etter lanseringen kunngjorde selskapet starten på en prosess som skal munne ut i oppkjøpet av den amerikanske ERP-leverandøren EMS (Effective Management Systems), forteller Windfeldt.

EMS er en erfaren utvikler av forretningssystemer for store amerikanske industriselskaper. Hovedproduktet heter TCM eller Time Critical Management. Det har 270 ansatte og omsatte for 40 millioner dollar i 1998. Blant kundene er Boeing, Pratt & Whitney, Goodyear, Sikorsky, Bell Helicopter, Wrigley, John Deere, General Dynamics, General Electric, Kodak og Ford. Trøblete økonomi de siste årene fikk selskapet til også å satse på salg om installasjon av det nederlandske forretningssystemet Baan. Av den offisielle kunngjøringen om salget går det fram at hovedproduktet TCM skal avvikles.

Overtakelsessummen er stipulert til rundt 24 millioner dollar eller 200 millioner svenske kroner. Emisjonens totale verdi på 400 millioner svenske kroner skal med andre ord skaffe dobbelt så mye som det selve oppkjøpet krever.

EMSs kundeliste sier sitt om hvorfor selskapet er interessant for den fremadstormende svenske leverandøren. IFS har lang erfaring med industrielle kunder, og også erfaring i hvordan hekte sine egne moderne komponenter på eksisterende systemer.

- Prognosene for bransjen tyder på at de største kundene vil trappe ned investeringene fram mot årsskiftet. Deretter begynner en markedskrig, mener Windfeldt.

De samme prognosene viser også en stor framtid for komponentbasert programvare. Gartner Group mener for eksempel at komponenter på tjenersiden vil prege en stadig økende andel av nye applikasjoner, grensende mot 90 prosent innen 2003.

- Vi er ganske sikre på at IFS vil fortsette å vokse, både organisk og gjennom nye oppkjøp, sier Windfeldt.

Til toppen