Igjen er det jernet der IBM gjør det best

Maskineri preger IBMs tall for fjerde kvartal. Servere bidro like mye til bunnlinjen som tjenester.

Maskineri preger IBMs tall for fjerde kvartal. Servere bidro like mye til bunnlinjen som tjenester.

I fjerde kvartal økte IBM sin omsetning med 9,4 prosent til 25,9 milliarder dollar, sammenliknet med samme kvartal i 2002. Resultatet fra videreført virksomhet økte med 42 prosent til 2,7 milliarder dollar, tilsvarende 1,59 dollar per aksje. Wall Street-analytikerne hadde ventet 1,50 dollar.

Tallene preges av at IBM har kvittet seg med mye som selskapet tapte penger på. De er også kunstig oppblåst av den synkende dollarkursen. Ellers preges de av at hver dollar omsatt fra serveravdelingen bidrar like mye til bunnlinjen som to dollar omsatt fra tjenesteavdelingen. PC-ene, som IBM har tapt penger på gjennom hele 2003, gikk med balanse i fjerde kvartal.

Sammenlikningen med fjorårets kvartal blir mye penere hvis man trekker inn tap fra det IBM har kvittet seg med. Tap fra avsluttet virksomhet var 893 millioner dollar i fjor, mot 7 millioner i år. Det gjør at bunnlinjen er bedret med 166 prosent, fra 1,0 milliarder dollar til 2,7 milliarder.

Tidligere har IBM vokst mest innen tjenester, det vil si "Global Services". Her økte omsetningen med 8,3 prosent til 11,4 milliarder dollar. Veksten her er betydelig lavere enn innen maskinvare, der omsetningen økte med 12,1 prosent til 9,1 milliarder, og innen programvare, der økningen var 11,8 prosent til 4,25 milliarder dollar.

I forhold til lønnsomhet står Global Services for 1,14 milliarder dollar av resultatet, det er 84 prosent mer enn i samme kvartal i fjor.

Maskinvaresegment er delt i tre, hvor av de to største i omsetning er henholdsvis servere og PC-er.

Servere (Systems Group) bidro med 1,07 milliarder dollar til bunnlinjen. Det er marginalt mindre enn Global Services, mens omsetningen til Systems Group er godt under halvparten, 4,94 milliarder dollar. Overskuddet i serverbiten i år er 30 prosent større enn i fjor.

Problemet for IBM er stadig PC-ene (Personal Systems Group), der en omsetning på 3,48 milliarder dollar bidrar bare med et overskudd på 9 millioner dollar, en nedgang på 81 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

For hele 2003 viser IBMs regnskap en omsetning på 89,1 milliarder dollar, fram 9,8 prosent fra 2002, og et resultat før skatt fra videreført virksomhet på 10,9 milliarder dollar, 44,5 prosent bedre enn i 2002.

Global Services står for 42,6 milliarder dollar i omsetning, og 4,5 milliarder dollar i resultat, opp henholdsvis 17,3 prosent og 23,0 prosent.

Systems Group står for 14 milliarder dollar i omsetning, fram 10,7 prosent, og 2,0 milliarder dollar i resultat, fram 31,1 prosent.

Personal Systems Group står for 11,4 milliarder dollar i omsetning, fram 3,1 prosent, og et tap på 118 millioner dollar.

Programvare står for 14,3 milliarder dollar i omsetning, fram 9,4 prosent, og for 3,8 milliarder dollar i resultat, fram 7,1 prosent.

Den svake dollarkursen bidrar til å overdrive IBMs vekst.

Selskapet oppgir selv at med konstant valutakurs reduseres omsetningsveksten for fjerde kvartal i Nord- og Sør-Amerika fra 4 til 1 prosent, i Europa, Midtøsten og Asia fra 17 til 1 prosent, og i Asia og Stillehavet fra 13 til 3 prosent.

Konstant valutakurs svekker også veksten i Global Services fra 8 prosent til minus 1 prosent, innen maskinvare fra 12 prosent til 4 prosent, innen programvare fra 12 prosent til 2 prosent.

Til toppen