iGroup kjøper Ra Data

De nye investorene i iGroup har gjennomført sitt første av flere varslede oppkjøp. Ra Data trekker inn kunder som Hydro, Veritas og Dagbladet, og 43 millioner i årsomsetning.

De nye investorene i iGroup har gjennomført sitt første av flere varslede oppkjøp. Ra Data trekker inn kunder som Hydro, Veritas og Dagbladet, og 43 millioner i årsomsetning.

iGroup, tidligere kjent som Digital Holding, er under omdanning fra IT-selskap til Internett-selskap. (Se Finanskjendiser blåser liv i IT-selskap.) Styreformann Rolv E. Heggenhougen erklærte i desember at selskapet er i dialog med ulike oppkjøpskandidater for "å ytterligere befeste sin posisjon i markedet".

Først ute er altså Ra Data, en spesialist på Apple og tillliggende programvare og løsninger til kunder som Norsk Hydro, Dagbladet, Gyldendal, Allers Familie-Journal og Det norske Veritas. Av 1999-omsetningen på 43 millioner kroner var 6 millioner tjenester. Ra Data har ikke profilert seg spesielt som Internett-selskap, men peker på at omsetningen har vært rettet mot medier og generell webpublisering, og at kompetansen passer utmerket inn i det som skal bli iGroups profil.

Til toppen