IKEA kjøper mobilaksjer

IKEA-eide Catella Fonder er blant fire nye eiere i det svenske mobilselskapet Mobyson som nå fyller kassen med vel 75 millioner kroner.

IKEA-eide Catella Fonder er blant fire nye eiere i det svenske mobilselskapet Mobyson som nå fyller kassen med vel 75 millioner kroner.

I tillegg til møbelselger IKEA, finner en den islandske banken Kaupthing Investment Bank, forsikringsselskapet Skandia og Trident Capital som nye aksjonærer i Mobyson som nylig fortalte markedet at en vil bli service provider på mobiltelefoni i Norge basert på nettkapasitet kjøpt fra Telenor Mobil.

Selskapet satser ikke på vanlig taletelefoni men på mobile underholdningstjenester med fokus på unge brukere.

I tillegg til Sverige og Norge satser selskapet på ekspansjon til det europeiske markedet.

Visekonsernsjef i Trident Capital, Talbott Simonds, sier selskapet tilbyr et meget interessant forretningskonsept innenfor mobilt Internett, og fokuserer på en målgruppe som ligger i forkant når det gjelder å ta i bruk nye mobile tjenester.

Mobyson har fra før blant annet tidligere konsernsjef i Ericsson, Sven-Christer Nilsson på eiersiden og i styret.

Konsernsjef i Mobyson, Jonas Kjellberg, sier emisjonen sikrer den nordiske strategien.

Til toppen