Ikke ADSL til Ola Dunk

Mens svenskene ligger helt i front i Europa og gjør ADSL-teknikken tilgjengelig for privatkunder, mener Telenor at vanlige privatabonnenter får sitt behov dekket med ISDN. Telenor mener ADSL er et tilbud til småbedriftsmarkedet.

Telenor Nett, Telenor Nextel og Telia Norge samarbeider om et ADSL-forsøk i Oslo. Femti testkunder skal være med på prøveprosjektet, hvorav ti er Telenor-ansatte. De resterende 40 testkundene er småbedrifter. Alle kobles opp i løpet av mai.

- Vi har flere leverandører som vi tester ut i forbindelse med prøveprosjektet, og endelig valg er ikke foretatt, sier informasjonssjef i Telenor Nett, Lise Gullberg, til digi.no.

Telenor mener ADSL er et tilbud til småbedriftsmarkedet. Når det gjelder vanlige privatabonnenter, mener Telenor de aller fleste får sitt behov dekket med ISDN.

- For vanlige hjemmekontor er ISDN det riktige tilbudet, opplyser Gullberg.

- Det at Sverige nå kan tilby ADSL til privatkunder må ikke tolkes som at Sverige er "lenger framme" enn Norge. Det er ikke tilfelle; Norge har større funksjonalitet i nettet, og dessuten tilbyr ikke Telia i Sverige ISDN til alle. Det er ikke et generelt tilbud til privatmarkedet, slik som i Norge, sier Gullberg til digi.no.

Det norske ADSL-prosjektet forventes å gå ut året. Hvis ADSL-testen blir vellykket vil Telenor bygge ut ADSL i takt med etterspørselen.

Til toppen