Ikke aktuelt med Microsoft i smarttelefonen

Ericsson-sjef Kurt Helström er kategorisk i sin presisering av avtalen med Microsoft. Symbian-systemet EPOC er for avanserte smarttelefoner. Microsoft er for fattigmannsvarianten "feature phone".

Ericsson-sjef Kurt Helström er kategorisk i sin presisering av avtalen med Microsoft. Symbian-systemet EPOC er for avanserte smarttelefoner. Microsoft er for fattigmannsvarianten "feature phone".

Ifølge Helström går det et skarpt skille mellom en "smart phone" og en "feature phone".

- En smarttelefon har et eget operativsystem og kan tilføres ulike typer ferdige eller skreddersydde applikasjoner. I tillegg til mikronettleser vil den ha egne lokale applikasjoner som avtalebok og kalender. En "feature phone" er fattigmannsvarianten, et lavendeprodukt som ikke gir annet enn tale og Internett.

Windows CE er følgelig ikke med i partnerskapet, og vil ikke gjøres til gjenstand for utviklingsprosjekter i det nye felleselskapet.

- For smarttelefoner finnes det i dag bare ett operativsystem, og det er EPOC, understreket Helström.

EPOC er operativsystemet utviklet av Psion, den fremste partneren i Symbian-samarbeidet der også Ericsson, Nokia og Motorola deltar.

Ericsson vil lansere sin første smarttelefon i løpet av første halvår 2000.

Microsoft-sjef Steve Ballmer bekreftet denne framstillingen.

- Partnerskapet gjelder den letteste mobile klienten av den alle.

Partnerskapets klient skal utelukkende kjøre Microsofts mikronettleser Mobile Explorer, som vil gi adgang til html, Exchange e-post og WAP-tjenester.

Kanskje de fleste av Ballmers målgruppe på 30 millioner Exchange-brukere trenger noe mer enn denne fattigmannen?

Til toppen