Ikke alle skal få skattefri hjemme-PC

Hittil har reglene om skattefri hjemme-PC vært praktisert slapt, men nå vil finansminister Per Kristian Foss stramme inn.

Krangelen om reglene rundt det gunstige skattefritaket ser ingen ende å ta. Da reglene ble innført i 1998, var de svært gunstige. Uklarheter og etter hvert slapp praktisering gjorde at svært mange bedrifter gav alle sine ansatte en maskin - uansett hva personen jobbet med. Men reglene var og er klare - det skal være et såkalt tjenstlig behov for at en ansatt skal få en hjemme-maskin - den ansatte skal ha et reelt behov. Nå vil finansminister Per Kristian Foss stramme inn praksisen, skriver Dagens Næringsliv. I forslaget til nytt statsbudsjett understreker Finansdepartementet behovet for tjenstlig behov.


Utkast til nye regler vil bli sendt ut på høring i løpet av våren 2002, forteller departementet

Til toppen