BEDRIFTSTEKNOLOGI

Ikke alltid rimeligere å leie programvare

Gartner advarer mot å inngå «SaaS»-avtaler på falske premisser.

19. feb. 2009 - 12:10

Å leie programvare som tjeneste over Internett framfor å lisensiere og kjøre på egne maskiner kalles i dag «SaaS» for «software as a service». Modellen tilbyr fordeler som ansees spesielt hensiktsmessige i krisetider, siden kostnader og framfor alt investeringer kan begrenses.

Analyseselskapet Gartner har nettopp publisert en rapport der de går gjennom fem typiske antakelser om SaaS-modellen og vurderer dem i lys av det de har observert av erfaringer hos bedrifter.

De fem antakelsene er:

  • SaaS er rimeligere
  • SaaS er raskere å implementere
  • Med SaaS betaler man bare for det man faktisk bruker
  • Saas kan ikke integreres mot interne applikasjoner eller data
  • SaaS er bare for enkle behov

Gartner advarer at disse antakelsene ikke må legges til grunn når man vurderer mulig bruk av SaaS i bedriften. Stort sett stemmer de ikke med virkeligheten.

Kostnader

Erfaringen jevnt over er at SaaS er billigere enn å kjøre tilsvarende programvare lokalt de første to årene. Fra og med år tre er erfaringene blandet. Årsaken er at SaaS-utgiftene er konstante, mens utgiftene til egne installasjoner reduseres etter hvert som investeringer avskrives. Et springende punkt er eventuelle større oppgraderinger: I SaaS er det som regel en del av avtalen, mens med egne installasjoner er det forbundet med utgifter tilsvarende opptil 30 prosent av den opprinnelige implementasjonen. Et annet springende punkt er i hvilken utstrekning SaaS fører til at man kan spare årsverk.

Det anbefales at man vurderer kostnadene i et fem års perspektiv.

Rask implementasjon
SaaS-leverandører liker å markedsføre implementasjonstider som er langt kortere enn om man skulle lagt opp tilsvarende programvare lokalt, for eksempel 30 dager. Gartner konstaterer at dette er sant, så fremt implementasjonen holdes på et forholdsvis enkelt nivå, det vil si med lite skreddersøm og få spesielle tilpasninger.

På den andre siden viser Gartner til bedrifter som har erfart at det kan ta sju måneder eller lenger å få SaaS på plass: Skreddersøm, konfigurasjon og integrasjon blir ikke enklere av at det ikke utføres lokalt.

Prising
Ifølge Gartner er det en utbredt misforståelse at SaaS er priset etter hva man faktisk bruker av tjenester. I virkeligheten er den mest utbredte prismodellen at kunden binder seg til et fast beløp per bruker per måned.

Det finnes unntak, der selve applikasjonen egner seg til målinger av bruksnivå. Et eksempel er at man leier en e-handelstjeneste, og betaler SaaS-leverandøren per transaksjon.

Integrering mot egne data og lokale applikasjoner
Det er en utbredt oppfatning at SaaS-leveranser ikke kan integreres mot lokale applikasjoner og data. Ifølge Gartner er dette rett og slett feil.

Leverandørene har flere løsninger for å synkronisere data – i regelmessige «batch» eller i sanntid gjennom webtjenester – og samspill mellom applikasjoner kan ordnes effektivt gjennom «mashups».

SaaS også for avanserte behov
De første SaaS-tilbudene krevde at kunden avsto fra funksjonalitet utover det helt grunnleggende. Gartner erfarer at dette ikke lenger er tilfelle. SaaS kan i dag langt på vei tilby samme grad av tilrettelegging og tilpassing som lokale installasjoner.

Det vises til et tilfelle, Japan Post, der det viste seg hensiktsmessig å lage en helt ny applikasjon som så ble levert som SaaS.

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.