Ikke alt vil kjøre på Windows Server 2003

Selv om Windows Server 2003 lover godt, er det flere negative sider ved operativsystemet - deriblant manglende støtte for dagens programvare.

Selv om Windows Server 2003 lover godt, er det flere negative sider ved operativsystemet - deriblant manglende støtte for dagens programvare.

Under lanseringen av Windows Server 2003, ble det lagt lite vekt på de problemene dagens brukere av Windows-baserte serversystemer vil oppleve ved en eventuell overgang til det nylanserte operativsystemet.

Det har lenge vært klart at nåværende utgaver av Microsofts e-post- og gruppevaresystem, Exchange, ikke vil fungere sammen med Windows Server 2003. Årsaken skal være at endringene som må gjøres for at dagens Exchange-utgaver skal bli kompatible med sikkerhetsendringene i det nye operativsystemet, er større enn det Microsoft mener er mulig å inkludere i en servicepakke.

Den nye Exchange-utgaven, Exchange 2003, også kjent under kodenavnet Titanium, ventes å komme først til høsten.

    Les også:

Heller ikke serverprogramvare fra Microsoft som SQL Server 7.0 og eldre, Biztalk 2000, Commerce Server 2001, Content Manager Server 2001, Mobile Information Server 2001, samt SharePoint Portal Server og SharePoint Team Services skal ifølge TechWeb News være mulig å kjøre på Windows Server 2003.

Programvare som BizTalk Server 2002, Internet Security and Application (ISA) Server 2000 og SQL Server 2000 krever installasjon av de nyeste servicepakkene. Men i enkelte tilfeller er ikke disse på plass ennå.

Peter Pawlak, analytiker ved selskapet Directions on Microsoft, sier til TechWeb News at det er først og fremst er to årsaker til at mye av dagens programvare ikke vil kjøre på det nye operativsystemet. Den ene er som nevnt de styrkede kravene til sikkerhet som er blitt innført med operativsystemet. Det andre er IIS 6.0 (Internet Information Server).

IIS 6.0, som er kjernen i webtjenestene til Windows Server 2003, er blitt totalrenovert og utgjør en stor oppgradering fra IIS 5.0, som har vært rådende til nå.

Microsoft har i og for seg spilt med åpne kort om denne situasjonen. Pawlak advarer derfor først og fremst om at situasjonen trolig vil være den samme for mye programvare fra andre leverandører. Spesielt programvare som tar i bruk IIS eller programvare som antar at sikkerhetsmiljøet i operativsystemet er relativt "avslappet" under installasjonen, vil kunne få problemer.

Pawlak antar at det vil finnes løsninger på dette for endel programvare, for eksempel ved å endre noen av sikkerhetsinnstillingene i Windows Server 2003. Han anbefaler at selskaper som planlegger en overgang til Microsofts nye operativsystem om å forhøre seg på forhånd med tredjepartsleverandørene og gjerne gjøre egen testing før det endelige byttet gjøres.

Til toppen