Ikke bare IT-bransjen som smører

Korrupsjon og smøring er mer vanlig enn det vi liker å tro, ifølge ferske tall.

Ikke bare IT-bransjen som smører

Korrupsjon og smøring er mer vanlig enn det vi liker å tro, ifølge ferske tall.

Korrupsjonsskandaler stopper ikke «kundepleien» fra leverandører. Og det er åpenbart ikke bare Forsvaret og Skatteetaten som lar seg smøre av IT-leverandører.

Den første alvorlige saken ble rullet opp i 2002 da varsleren og den gang økonomisjef Per-Yngve Monsen i SBS rapporterte ledelsen om overfakturering av Forsvaret, korrupsjon og smøring.

Senere har Skatteetatens IT-avdeling fått gjennomå. Ifølge Aftenposten brukte Siemens 1,7 millioner kroner på 32 ulike arrangementer og tiltak hvor Skatteetatens folk var med. Verdien av ytelsene utgjorde 376.000 kroner. Julebord og sommerfester i Skatteetatens IT-avdeling ble i ni år betalt av Siemens.

Nå avslører en undersøkelse gjort for Næringslivets Sikkerhetsråd at Siemens er i godt selskap. 26 prosent av sjefene svarer at de og deres ansatte spiste og drakk på leverandørerens regning i løpet av 2007.

Flertallet av de 2.500 sjefene som er med i undersøkelsen sier at virksomheten «stiller seg positiv» til at han eller hun har sosialt samvær på leverandørenes regning.

36 prosent av sjefene svarer at det å la seg bespise av sine leverandører skaper forvetninger om gjenytelser.

Selv om loven ble innskjerpet i 2003 på hvor grensen går for å la en leverandør betale «sosiale arrangementer», er det foreløpig liten rettspraksis på området.

I «Ullevål-saken» mente retten at 10.000 kroner var i overkant.

En av ti sjefer innen offentlig administrasjon, undervisning og helse- og sosialtjenester vedgår at de har deltatt på sosiale tilstelninger i løpet av det siste året, betalt av en leverandør.

    Les også:

Til toppen