BEDRIFTSTEKNOLOGI

Ikke bare SOL og sommer på Internett

Teleforum beskylder Scandinavia Online for å særbehandle viktige kunder, stjele nyheter og kopiere kundenes produktideer på nettet.

Liv Torild Mytting
3. juli 1997 - 17:45

Teleforum, en bransjeorganisasjon for innholdstjenester på telenettet, har vært i kontakt med kunder og aktører på Internett og oppsummert misnøyen i et krast brev til SOL. Ifølge brevet opplever kunder at SOL spiller en stadig mer aktiv dobbeltrolle som både tilrettelegger og produsent av innholdstjenester.

Teleforum mener SOL ga signaler om at de skal være nøytrale tilretteleggere av innhold, ikke drive med egne tjenester i konkurranse med egne kunder. Teleforum har hittil hatt en avventende holdning for å se hvordan SOL ville redusere de negative konsekvensene av fusjonen. Nå er tålmodigheten tydeligvis slutt: Nedenfor gjengis påstander i brevet, på bakgrunn av tilbakemeldinger Teleforum har fått fra aktører i markedet:

  • "SOL benytter nyhetsklipp, stoff, bilder med videre fra andre innholdsleverandører, ofte uten å ta hensyn til opphavsrett, innhente tillatelse fra kundene osv. Gjennom økt annonseomsetning, oppslagstall med videre drar SOL selv nytte av den trafikkøkning som skapes, uten at dette kommer kundene til gode."
  • "SOL er primært opptatt av innholdsproduksjon og benytter aktivt sine kundefora for å markedsføre egne tjenester. Videre foretas det hyppig oppsplitting av tjenester, slik at SOL kan levere noe innhold, mens kundene leverer det øvrige."
  • "SOL produserer egne applikasjoner og innholdstjenester, som er i direkte konkurranse med kundene. I enkelte tilfeller forekommer det mistanke om kopiering av kundenes produktideer eller tjenester."
  • "SOL særbehandler oppkjøpskandidater, samarbeidende bedrifter på innholdssiden osv, mens mer perifere kunder får en dårligere behandling."

Finn Kaare Østdal, administrerende direktør i Teleforum, sier til digi at påstandene ovenfor ikke kan konkretiseres nærmere i media, siden det er viktig for bedriftene i bransjen å beholde sin anonymitet i denne saken. Han bekrefter imidlertid at de sitter på opplysninger som går mer i detalj.

Teleforum har sendt en kopi av brevet til Konkurransetilsynet for å holde dem orientert.

Teleforum er svært overrasket over at kritikken mot SOLs forretningsførsel, og mener de kunne vært unngått dersom SOL fra starten av hadde definert sin rolle klarere.

- Kommer du som kunde til SOL for å markedsføre din nye ide på nettet, vil du at dette skal være en firmahemmelighet. Hvis dette samarbeidet skjærer seg, risikerer kunden at SOL tar tak i denne ideen selv og utvikler den for sine egne sider, sier Østdal. - Dersom SOL hadde definert sin rolle i markedet veldig klart, slik for eksempel Telia Internett og EUnet har gjort det, ville ikke dette vært noe problem, og der er det jo heller ikke det.

Administrerende direktør i Scandinavia Online, Erik Hagen, befinner seg i Skottland på sommerferie. I hans fravær er det ingen i SOL som har villet kommentere påstandene fra Teleforum.

Administrerende direktør i EUnet, Per Brose, sier til digi at de nye kundene de har fått etter fusjonen, nettopp har kommet på grunn av SOLs påståtte "innholdsnøytralitet".

- En fusjon medfører en viss turbulent periode hvor frustrerte kunder som aldri får support og tilbakemeldinger, skifter leverandør, men dette visste også aktørene på forhånd fortsetter han. - Det som er interessant her, er at vi fikk noen store kunder som også så seg nødt til å bytte. - Ikke først og fremst på grunn av dårlig service, men fordi SOL ikke er noen nøytral innholdsleverandør.

Markedssjef i Telia Internett, Jarle Ødegaard, opplyser at omtrent 15 prosent av deres nye kunder kommer fra konkurrerende aktører i markedet, underforstått SOL. Han sier også at de ikke ser på SOL som den største konkurrenten på sikt: - Vi tror at de beveger seg mer mot å bli en innholdsleverandør og ikke en web-utleier. Vi tror at det er linjenettet man kan tilby kunden som vil bli det viktigste konkurransefortrinnet fremover, ikke lagringsplassen. Men at SOL opptrer med en dobbeltrolle har medført at flere av våre største kunder nå har flyttet alle sine tjenester over på våre servere.

Teleforum reagerer på en uttalelse fra SOLs styreformann Birger Magnus i SOL Direkte 23. juni i år. På spørsmål om betydningen av Konkurransetilsynets vedtak på at Nextel ikke kan levere nettlesere med SOL som fast oppstartsside, svarer han at det "ikke påvirker avtalen mellom SOL og Nextel ut over den faste oppstartssiden, og SOL vil nok tydelig kunne synliggjøres for Nextel-kundene."

Teleforum mener dette er en uttalelse som strider mot intensjonen i konkurransetilsynets vedtak og at den gir inntrykk av at SOL vil forsøke å omgå tilsynets avgjørelse.

Østdal sier han ikke vil gjøre noe mer med saken før SOL kommer med en tilbakemelding.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.