Ikke baser alle PC-er på samme plattform

En ny rapport fra Gartner anbefaler bedrifter å ikke basere alle PC-er på samme plattform.

En ny rapport fra Gartner anbefaler bedrifter å ikke basere alle PC-er på samme plattform.

Analyseselskapet Gartner har vist ZDNet utkastet til en rapport som skal offentliggjøres fredag. Rapporten er et bidrag til diskusjonen om "monokultur", det vil si sikkerhetsrisikoen man utsetter seg for ved at alle PC-er bygger på samme plattform. I slutten av september offentliggjorde sju kjente amerikanske sikkerhetseksperter der de advarte mot Windows-monokulturen og anbefalte offentlige inngrep mot påstått dårlig sikkerhet i Microsofts programvare.

    Les også:

Mens den uavhengige ekspertrapporten tok opp monokulturen som problem for USAs nasjonale sikkerhet, går Gartner inn på monokulturens følger for den enkelte bedriften. Gartner mener at å ha PC-er på forskjellige plattformer, for eksempel både Windows, Apple og Linux, vil være gunstig for bedriftens samlede sikkerhet.

I rapportutkastet vises det til hvor utsatt Windows har vært den siste tiden for angrep fra virus og ormer. Gartner trekker ikke den konklusjonen at Microsofts programvare i seg selv skulle være mindre sikkert enn konkurrerende produkter, men at den ensidige satsingen på Microsoft innebærer en kraftig økning av den samlede sikkerhetsrisikoen. Risikoen kan minskes ved å spre seg på flere PC-plattformer, heter det.

Utkastet peker også på at avviklingen av monokulturen vil øke presset på Microsoft til å bedre sikkerheten.

Gartner advarer at å ha flere PC-plattformer stiller krav til driftsavdelingen. To tredeler av alle angrep utnytter feilkonfigurerte maskiner heter det. Derfor må man ikke avvikle monokulturen med mindre man er i stand til å gjøre det ordentlig.

Til toppen