Ikke bekymret for lav Monster-kjennskap

Mens drøyt halvparten av nordmenn har kjennskap til det gamle selskapsnavnet, kjenner kun 15 prosent til det nye, amerikanske.

Mens drøyt halvparten av nordmenn har kjennskap til det gamle selskapsnavnet, kjenner kun 15 prosent til det nye, amerikanske.

En undersøkelse utørt av Norsk Statistikk viser at Jobline er det mest kjente kommersielle aktørnavnet.

Mens tre av fire nordmenn kjenner til Aetat, som må regnes som mer enn en ren internettaktør, viser spørsmålsrunden blant 999 tilfeldig utvalgte respondenter at StepStone er den tredje mest kjente aktøren i markedet, med 46 prosent, mens JobbNett har en kjennskap på 43 prosent.

Over halvparten av alle nordmenn kjenner altså Jobline, som altså ikke heter Jobline lenger, men Monster. Og Monster-navnet er det kun 15 prosent som kjenner igjen.

- Undersøkelsen viser at nordmenn er godt orientert i rekrutteringsmarkedet på Internett, og at bransjen gjennom de siste par årene har etablert seg som betydelige aktører i det totale rekrutteringsmarkedet, sier markedssjef Eva Bredesen i Monster.no.

- Vi er veldig fornøyd med resultatet både for Jobline og Monster. Fortsatt fungerer Jobline.no hvis brukerne går inn på den nettadressen, de blir da med inn på Monster.no. På den måten har vi ingen problemer med akkurat det, mener hun og er heller ikke bekymret for den lave gjenkjennelsen av Monster-navnet.

Riktignok har det vært kjent i lengre tid at Jobline skulle skifte navn til Monster etter et oppkjøp av amerikanske Monster.com i fjor. Men det var først nylig at det reelle skiftet skjedde. Da nektet konkurrenten Aftenposten, gjennom selskapet FINN jobb, Jobline å annonsere.

Finn Jobb har fått en gjenkjennelse på 37 prosent i undersøkelsen fra Norsk Statistikk, en undersøkelse som er utført på vegne av Jobline/Monster.

- Vi er godt fornøyd med at kjennskapen til Monster er så høy én knapp måned etter navnebyttet. Med et begrenset budsjett for lanseringen og annonsenekt i det viktigste annonsemediet, er vi meget godt fornøyd et landsgjennomsnitt på 15 prosent og en kjennskap på nærmere 20 prosent i byene, hevder Bredesen.

Til toppen