Ikke betal regningen fra Fix!

Kundene er overført til Briiz, men FixTelecom sender ut fakturaer. Her er PTs og forbrukerombudets råd.

Kundene er overført til Briiz, men FixTelecom sender ut fakturaer. Her er PTs og forbrukerombudets råd.

Post- og teletilsynet (PT) har opplevd en storm av henvendelser fra forbrukere som har mottatt brev og faktura fra FixTelecom uten å være kunder der.

Kundene har fått fakturaene etter å ha mottatt brev fra Briiz Telecom om at kundeforholdet deres er flyttet dit. PT samarbeider med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet i denne saken, og oppfordrer forbrukere til å følge de råd som gis fra Forbrukerombudet.

– Kundene bør sende brev eller e-post til selskapene, og opplyse at de avventer betalingen til det er brakt klarhet i hvem som er rette betalingsmottaker, sier fungerende forbrukerombud Jo Gjedrem.

De som allerede har betalt til Briiz, bør sende e-post eller et brev til Fix for å informere om at man har betalt til Briiz, og be om spesifisert regning for eventuelt utestående beløp fra før overføringen.

Saken skriver seg fra den 24. juni da den omstridte forretningsmannen Frode Trollebø i FixTelecom fikk mellom 25 og 30 millioner kroner fra Ventelo for å gjøre opp sin gjeld til linjeleverandøren MCI Norway.

MCI Norway hevder at FixTelecom ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor dem, og lot derfor Briiz Telecom overta som tilbyder i slutten av juni.

MCI Norway mener avtalen selskapet har med FixTelecom gir dem rett til å overta FixTelecoms kunder, og Briiz Telecom skal derfor gjennom MCI Norway ha overtatt cirka 35.000 kunder fra FixTelecom over natten.

FixTelecom har svart med å sende regning til de overførte kundene, vedlagt et brev som ber dem se bort fra informasjonen de har mottatt fra Briiz Telecom. Forbrukerne synes å ha blitt kasteballer mellom selskapene i denne saken.

    Les også:

FixTelecom har opplyst til Forbrukerombudet at ingen kunder ville bli fakturert av selskapet for trafikk eller faste månedlige beløp all den tid kundene befinner seg hos Briiz Telecom. Forbrukerombudet ser svært alvorlig på at dette løftet er brutt.

Problemet kan gjelde så mange som 35.000 forbrukere.

Forbrukerombudet, Post- og teletilsynet og Forbrukerrådet har i møter med henholdsvis FixTelecom, MCI Norway og Briiz Telecom presisert at kunder som verken ønsker Briiz Telecom eller FixTelecom, skal ha muligheten til å kontakte en annen teleoperatør for overføring av abonnement.

Briiz Telecom har lovet at telekunder som er flyttet over til firmaet, skal få muligheten til å si opp kontraktene sine selv om de fortsatt er i bindingstid.

Til toppen