Ikke et alternativ - ennå

Programmene har kommet som gjør det mulig å bruke Internett til å snakke sammen i tilnærmet sanntid. Men ennå er ikke tiden kommet da Internett er et godt alternativ til dagens tradisjonelle taletelefoni.

- Vi snakker om en forsinkelse på et halvt sekund når en gjør telefonsamtaler på Internett, sier Robert Finch, visepresident i LDDS WorldCom.

- Det vil nok bli mest attraktivt å bruke Internett på internasjonale samtaler, siden disse samtalene allerede i dag har omtrent den samme forsinkelse. Dessuten koster det ikke mer enn lokaltakst å ringe via Internett, sier han.

Finch sier at han forventer at de største aktørene blir enige om standarder og protokoller innen de neste to årene for å gjøre Internett-telefoni til et mer reellt alternativ.

I mellomtiden jobber aktører på det internasjonale telemarkedet for lavere teletakster siden Internett-telefoni, når det kommer, blir en alvorlig trussel til dagens tradisjonelle telefoni. Internett-selskaper betaler dessuten ikke de samme avgiftene som andre teleaktører for bruk av telenettet i dag.

Gold Systems tilbyr en lignende tjeneste i USA, som gjør at web-brukere kan klikke på en knapp på en web-side og få kontakt med en person i en kundetjeneste, ved å bruke en vanlig telefon som kobles opp til Internett via modem.

Teknologien markedsføres under navnet "Click-N-Call", melder The Pulver Report

- Gjennom en "Click-N-Call"-server, så kan enhver bedrift motta telefonsamtaler gjennom Internett til det eksisterende telefonnettet, sier president i Gold Systems, Terry Gold.

- Dette kan øke interessen for en web-side, og gjør det også mulig å drive mer effktiv kommersiell virksomhet på nettet, sier han.

;