Ikke fremmed for å splitte HP

I sine første uttalelser som HP-sjef, sier Mark Hurd at han ikke er fremmed for å splitte selskapet.

I sine første uttalelser som HP-sjef, sier Mark Hurd at han ikke er fremmed for å splitte selskapet.

Den nye toppsjefen i Hewlett-Packard, Mark Hurd, hadde i går sitt første møte med analytikere og presse. Sammen med Hurd var HPs styreleder Patricia Dunn.

Dunn sa at Hurd trenger tid for å sette seg inn i HPs kultur og bli kjent med kundene og de ansatte. Begge avviser at strategien vil bli lagt om med de første. Det innebærer at en oppsplitting – med skriveravdelingen som nytt selvstendig selskap – ikke er aktuell med det første. De nærmeste oppgavene er å fokusere på strategien man har, og bedre inntjeningen. Hurd sa HP ikke yter i tråd med sitt potensial.

På den andre siden sa Hurd at han ikke er fremmed for å vurdere strategiske endringer, inkludert en oppsplitting, og at han har vide fullmakter i forhold til å arbeide med HPs strategi.

Hurds forgjenger Carly Fiorina var mot en oppsplitting, og fikk støtte fra styret for det synet. På den andre siden har analytikere og investorer pekt på at HP kunne ha godt av å bli et mer enhetlig selskap.

Hurd og Dunn ville ikke diskutere frister eller milepæler. Da Hurd ble toppsjef i NCR tok det ni måneder før ha begynte å gjennomføre omfattende endringer. Da hadde han fordelen av tjue års fartstid i selskapet. Man kan vente at han vil bruke lenger tid i HP.

Hurd er også kjent som en tilhenger av balansert målstyring. Det ventes følgelig at han vil sette i gang en prosess for å få utarbeidet nye styringsindikatorer for de forskjellige avdelingene i HP, samtidig som han arbeider med å gjøre dem mer effektive.

Markedet har reagert positivt på Hurd. HP-kursen steg 10 prosent tirsdag, og ytterligere en prosent etter Hurd og Dunns uttalelser i går kveld.

    Les også:

Til toppen